Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

634

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 45

(Voorgesteld door den correspondent H. D. Tjeenk Willink Jr. en het lid G. J. Blees Kz.).

Het Bestuur voornoemd: A. B. VAN HOLKEMA, Voorzitter Dr. A. G. C. DE VRIES, Secretaris

Amsterdam, 16 Juni 1919

CORRESPONDENTSCHAP ALKMAAR Vergadering van de leden in het Correspondentschap Alkmaar, op Woensdag 25 Juni a.s., des morgens 11 uur, ten kantore van Gebr. Kluitman's Uitg.-Mij. Tesselschadestraat 1.

Agenda:

Behandeling punten van beschrijving voor de Algemeene vergadering en Bestuursverslag 1918.

De Correspondent voor Alkmaar: H. P. KLUITMAN Alkmaar, 13 Juni 1919

CORRESPONDENTSCHAP AMSTERDAM

Vergadering van het Correspondentschap Amsterdam op 18 Juni a.s., des avonds te uur, in Bodega „Oporto", Damrak 92, ter bespreking van de punten van beschrijving voor de a.s. Algem. vergadering der „Vereeniging".

De Correspondent voor Amsterdam: F. J. OLIVIER Amsterdam, 12 Juni 1919

CORRESPONDENTSCHAP ARNHEM EN ZUTPHEN De Vergadering van genoemd Correspondentschap zal gehouden worden

Vrijdag 20 Juni a.s. om 2 uur in Café „Nationaal", Bakkerstraat, te Arnhem.

De Corresp. voor Arnhem en Zutphen: E. H. gerretsen: Nijmegen, 13 Juni 1919

CORRESPONDENTSCHAP 's-GRAVENHAGE Vergadering van de leden in het Correspondentschap 's-Gravenhage op Vrijdag 20 Juni te 8 uur in Restaurant Riche te 's-Gravenhage, ter bespreking der punten van beschrijving voor de a.s. Algem. vergadering en voor het stellen van verschillende candidaten.

De Correspondent v. 's-Gravenhage : C. M. VAN STOCKUM 's-Gravenhage, 14 juni 1918

CORRESPONDENTSCHAP HAARLEM Vergadering van het Correspondentschap Haarlem op Maandag 23 Juni a.s., des middags te 2 ure, in Café Brinkmann,GrooteMarkt, ter bespreking van de punten van beschrijving voor de a.s. Algemeene vergadering.

De Correspondent voor Haarlem : H. D. TJEENK WILLINK Jr. Haarlem, 14 Juni 1919

CORRESPONDENTSCHAP 's-HERTOGENBOSCH EN BREDA Vergadering op Woensdag 25 Juni a.s., om 3 uur, in Café „Zum Franziskaner", Groote Markt te Breda. Agenda:

Bespreking punten van beschrijving a.s. Algemeene Vergadering.

De Correspondent voor 's-Hertogenbosch en Breda: P. VAN DER LINDEN Breda, 14 Juni 1919

Sluiten