Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

682

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 51

Nieuwe Uitgaven van J. PLOEGSMA, ZEIST Prof. Dr. N. VAN WIJK

HOOFDMOMENTEN DER RUSSIESE LETTERKUNDE

(POESHKIN,GOGOLJ,TOLSTOJ,DOSTOJEWSKY)

MET VIER PORTRETTEN

Prijs ingen. ƒ3.50; keurig gebonden ƒ4.75 (Deze prijzen blijven ook na 1 Juli van kracht)

Als een bijzondere bijdrage tot de kennis van het Russische volkskarakter van een alleszins bevoegde, heeft dit werkje meer dan gewone beteekenis.

Dr. GEORG KERSCHENSTEINER

DE KOMENDE SCHOOL

Vertaald en van een inleiding voorzien door Dr. A. DE VLETTER

MET PORTRET VAN DEN SCHRIJVER

Prijs ingen. ƒ390; gebonden ƒ4.90 Prijs der inleiding afzonderlijk ƒ0,60 (Prijzen die ook na 1 Juli van kracht blijven)

Een voor dezen tijd belangrijk boek voor ieder, die in het vraagstuk der volksopvoeding belang stelt.

Op aanvraag zijn van beide boeken in Commissie te bekomen. Prospectussen eveneens beschikbaar. 2250

De N.V. W.HILARIUS Wzn.'s BOEKHANDEL, DRUKKERIJ EN UITGEVERS-MIJ., te Almelo, zoekt voor hare afd. Boek- en Kantoorboekhandel een 2239

Chef-Bediende

P.G., in staat die afdeeling volkomen te beheeren met behulp van ondergeschikt personeel. Indiensttredingzoo spoedig mogelijk. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen omtrent vroegeren en tegenwoordigen werkkring en verlangd salaris, worden ten spoedigste ingewacht.

Aan de cliëntèle

werd een nieuwe prijsnoteering mijner uitgaven (ingevolge besluit Uitgeversbond) ingaande 1 Juli a.s. toegezonden. Wie onwillekeurig mocht zijn overgeslagen, vrage even aan. 2249

J. PLOEGSMA

Zeist, Juni 1918

Gids voor Apeldoorn

EN OMGEVING

Uitgave R. BORST & CO. Deventer

is door mij overgenomen.

De prijs is van af heden gesteld op 75 cents verkoop.

Confraters, die nog ex. van den 5en druk in voorraad hebben, kunnen deze ruilen tegen den nieuwen druk, mits teruggezonden vóór 15 Juli e.k. 2259

P. J. APKEN

DEVENTER

DE M.O.T.

MONOTYPE-DRUKKERIJ H. J. VAN DE GARDE & CO.

ZALTBOMMEL 2230 werkt slechts voor Uitgevers

8 Monotype K

Sluiten