Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

704

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 52

BERICHT

Hierdoor deden wij den Boekhandel mede, dat wij onze Magazijnen (Schoolboekhandel F. H. J. Bekker) hebben verplaatst naar KEIZERSGRACHT 62, naast ons Hoofdkantoor. Wij zullen zorg dragen door ruimen voorraad op elk gebied, en door vlugge correcte bediening den Boekhandel zooveel mogelijk te gerieven. Boekhandelaren noteert ons adres voor den naderenden SchooJboekentijd. 2314

N.V. DE R.K. BOEK CENTRALE

FIRMA'S G. BORG EN F. H. j. BEKKER Keizersgracht 64 AMSTERDAM Telef. N. 9431-5178 Schoolboekhandel: Keizersgracht 62 - Telef. No. 3639

NEDERL. DES!TANTENBOND

In antwoord op onze circulaire ontvingen wij tot heden van 665 Dcbitantcn dc verbintenis om de 5 o/0 Debitanten-toeslag ook na 1 Juli a.s. te blijven heffen.

Zij die nog verzuimden de kaart in te zenden worden dringend verzocht dit omgaand te doen. 2325

Namens het Bestuur J. W. Couvée, Voorz. W. Winters, Secret.

Wie is uitgever van de Sterioscoopplaten van Broekhuijzen en van het Cartonnen Schoolbord in zinken lijst van Boekweg.

FIRMA J. II. BRINKGREVE Arnhem 2321

L. S. 2274

Ondergeteekende brengt hiermede ter kennis van den handel, dat van 1 juli 1919 af, op het factuurbedrag van alle zendingen, die niet per Bestelhuis worden aangevraagd, boven de porto, vijf cent voor directe toezending zal worden gelegd.

UTRECHT, 25 Juni 1919 H. HONIG

W. LE1JDENROTH VAN BOEKHOVEN

UTRECHT 2278

WANDPLATEN

WACHSMUTH, ENZ.

Sluiten