Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

710

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 52

UITGEVERS-MIJ. „ELSEVIER" — AMSTERDAM

Vanaf 1 Juli 1919 gelden voor onze hieronder volgende fondsartikelen de erachter vermelde particuliere prijzen:

. Ing. Geb.

Avonturen van Baron von

Münchhausen ƒ 3 50

Bénédite, De Schilderkunst

der XIXde eeuw ƒ 9. _ » 12.—

Boer (de), Ons Vaderland . » 9._ » 12 — Cultures (De Groote) der

Wereld >, o_ » i2___

Danrit, De Vliegmachine van

den Stillen Oceaan . . . » 1.50 » 250 Dieren (De Levende) der

Wereld. 2 dln. 2de dr.. . » 18.— » 24 — Hedin, (Sven), Trans-Hima-

laja. 2 dln » 11.50 » 14.—

, Over Land naar Indië. » 5.75 » 7.—

-—,hetzeUde( Jongenseditie) » 3 50

Huisdieren (Onze) ...'.» 9._ » 12 _ Indië (Mooi), Afb. van 12 aquarellen door Fred. J. du Chattel. In portef. ... » 825

Ivoi (Paul d'),Excentrieke Reizen. 12 dln. Per deel. » 2.25 * 3.25

, Met een kwartje de

wereld rond. Volksuitgave. » 0.65 Kasteelen (Nederlandsche),

en hun Historie. 3 dln. . » 50 —

Kunst voor allen, 20 afb.

in kl » 3 50

Laurent en v. d. Pluijm, De Meesterwerken der Beeldhouwkunst en der Bouwkunst , . . » 9. » 12

Leven (Het Huiselijk en' Maatschappelijk), onzer Voorouders. 2 dln. ...» 18.— » 24 — Multatuli, Verz. Werken. 2de dr. 10 dln. post 8». Per

deel » 1.75 » 2.90

, hetzelfde (Garmond-

Editie). 4e druk. 10 dln.

KL 80 ,n<_ , 21__

, Register op de Ideen » 1.— » 1.75

, Max Havelaar (Elsevier-

Bibliotheek). 9de dr. kl. 4°. » 4.90

, hetzelfde, volksuitgave,

2de dr » 0.75

, Vorstenschool. 7de dr. » 0.75 » 1.25

, hetzelfde, volksuitgave.

9de dr » 0.45

——, Bloemlezing d. Heloïse. » 5.50

Kl. 40. in leer gewatteerd » 8 —

-—, hetzelfde in post 8°. » 2.50 » 3.90 Natuur en Vernuft. 1ste en 2de serie. 4 dln »36.— » 48 —

Ing. Geb.

Nederland door de Eeuwen heen. 2 dln. (Nieuwe titeluitgave van „Het Huiselijken Maatschappelijk Leven onzer Voorouders"). . . ƒ18.— ƒ24.— Neerlands-Indië.2dln.2dedr. » 18.— » 24 — Plant (De), in Nijverheid en

Handel » 9.— » 12.—

Raemaekers, Het Toppuntder Beschaving. Serie I-VII.

Per serie » L—

Robbers (Herman), De Roman van Bernard Bandt.

6de dr » 3.— » 3.90

,De Bruidstijd vanAnnie

de Boogh. 7de dr. . . . » 3.— » 3.90

, DeRomanvaneenGezin.

I. De Gelukkige Familie.

3de dr » 3.- » 3.90

, hetzelfde. II. Eén voor

Eén. 3de dr » 3._ , 3.90

, Helene Servaes. 2de dr. » 3.— » 3.90

N.B. Bovengenoemde 5 werken te samen. ...» 13.— » 17.50 , (Phocius), Een kalverliefde, enz » 2.25 » 3.—

, Van Stilte en Stemming. » 3.— » 3.90

, Helene Servaes. 1ste

uitgave. » 3.— » 3.90

, De Roman van Bernard

Bandt, 7dedr. Volksuitgave. » 0.90 » 1.30

, De Bruidstrijd van

Annie de Boogh. 8ste dr.

Volksuitgave » o.90 » 1.30

, De Vreemde Plant. 2de

dr. Volksuitgave » 0.90 » 1 30

Rooses (Max). De Schilderkunst van 1400-1800.2de dr. » 9.— » 12 — Schatten (De) der Aarde.

2 dln » 18 — » 24.—

Verne (Jules). Geïllustreerde Wonderreizen. 51 dln. Per

deel » 1.25 » 2.—

, Wonderreizen. Volksuitgaven. 12 deeltjes. Per

, deeltje » n.65

Vlaanderen door de Eeuwen heen. 2 dln. ... » 20 50

In perkament » 21 60

Winkler Prins' Geïll. Ency-

clopaedie. 4de dr. 16 dln. »175

Wittop Koning, Wereldrecepten ...» 3.25 » 4.25

Sluiten