Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 52 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

715

PRIJSVERHOOGING

UITGAVEN W. TEN HAVE - AMSTERDAM

Onderstaande uitgaven zijn vanaf 1 Juli 1919 in prijs verhoogd. De nieuwe prijzen zijn in deze opgave vermeld

CHRISTELIJKE LECTUUR

Ing. Geb.

Berg, K. van den, Leiddraad voordealgem.opvoedkunde op chr. grondslag (gecart.) ƒ 0.90

Bressen, J., Een verheugd

volk en een jubelende stad ƒ 1.50 » 1.90

Bronsveld, Dr. A. W., Souvenirs » 2.50 » 3.25

Gispen, W. H.," Wet en genade. Twaalf leerredenen. » 2.50 » 2.90

Gunning J.Hzn., Dr. J. H. Engeland, Schotland, Zwitserland. .......»- 2.90 » 3.50

Heijnes, H. J., Noord-Holl.

menschen en dingen. . . » 2.25 » 2.90

Heijnes, H. J., Bij ons in Noord-Holland. Met afb.

tusschen den tekst ...» 1.50 » 2.25

SCHULLERTOTPEURSUMDr.J.C.

In de Zuiderkerk. . . . » 2.90 » 3.50 Weggevlotene jaren. L. . » 2.90 » 3.50 » »■«..'.» 2.90 » 3.50

Standaard-serie.

Winterfeld-platen, Harte-

leed » 1.80 » 2.50

M. v. O. Godsleiding . . » 1.80 » 2.50 Winterfeld-Platen, IJzeren

Ridder » 1.80 » 2.50

Dr. G. Vellenga, Christelijke

dogmatiek » 15.— » 17.50

In 2 deelen, gebonden . . ■ » 20.—

Portretten, per stuk ...» 1.50 Prof. Dr. H. Bavinck, Dr. A. Kuyper, Jhr. Mr. A. F. de Sav. Lohman, Ds. C. J. Lammerinck, Dr. H. Pierson, Dr. J. Th. de Ridder, Prof. P. A. E. Sillevis Smit.

MUZIEK

Bonset, Jac, Marche Funèbre. Ter nagedachtenis van den heer A. Pomper, voor orgel met of zonder pedaal, Harmonium of piano. . . ƒ 0.90

rrrrr, Geestelijke liederen. Drie liederen van Nellie van Kol. Liederen voor een zangstem met begeleiding van orgel of piano. «.Onzevader te samen in

£ Gorten Randen | éé" omsla* iM

Bonset,. Jac, Drie Feestliederen, Kerstlied, Paaschlied, Pinksterlied. Lied voor één zangstem met begeleiding van orgel of piano. . . / 1,50

, Danklied voor den Vrede.

Juicht de vreézon is verrezen! Lied voor een middenstem met begeleiding van orgel of piano. . '.■ » 0.75 Voor gemengd koor . . . . . . » 0.90

Losse stemmen. . » 0.10

Goldschmeding, Gerard A. Psalm CXXX.

Lied voor een zangstem met begeleiding van orgel of piano ter nagedachtenis van den heer A. Pomper. » 0.90

Kerstlied voor zang met begeleiding van Harmonium en viool. Melodiën overgenomen uit Pierson's Vlucht-

heuvelzangén ...» 0.90

Molenaar, J., De kreet des harten. Lied voor een zangstem met begeleiding van orgel of piano. . . » 0.90

Pierson's Vluchtheuvelzangen. Complete bundel 200 liederen met

begeleiding ingen. » 2.90

geb. » 3.50

Tweestemmige bundel . . ingen. » 0.60

gecart. » 0.90

Tekstbundel ingen. » 0.25

gecart. » 0.35 Veertig nieuwe liederen met begeleiding ingen. » 0.30

gecart. .» 0.50 Veertig nieuwe liederen, tweestemmig ingen. » 0.20

gecart. » 0.40

Losse liederen 1 cent, per 50 . . » 0.40

per 100 » 0.75

Pomper, A., Draag nu den olijftak aan. (Bede om Vrede) woorden van Ds. A. J. Mulder. Lied v. een zangstem

met begeleiding van orgel of piano » 0.75 Voor gemengd koor bewerkt door

Jac. Bonset » 0.90

Losse stemmen » 0.10

Rijp, Anton W. Hervormingslied. Lied voor een zangstem met begel.

van orgel of piano » 0.75

, Kerkaria in klassieken stijl naar

Gezang 22.

Lied voor een zangstem met begel.

van orgel of piano > 0.75

, Trouwlied naar Gezang 226.

Bede bij huwelijksinzegening. Lied voor een zangstem met begeleiding

van orgel of piano • » 0.90

Sluiten