Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 53

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

scheltema & holkema's boekhandel amsterdam

Van heden af is de toeslag van 10 % op onze fondsartikelen vervallen en worden de navolgende uitgaven op den daarachter staanden particulieren prijs gebracht. De niet vermelde uitgaven worden tegen den oorspronkelijken prijs berekend. 2364

Kasteden, Buitenplaatsen, Tuinen en Parken in Nederland, dl. II, geb. -Ellen, Twee Vrouwen, 2e dr. . .

, idem geb

, Guirlanden

, idem geb

, Een Liefdevertelling ....

, idem geb

, Ariadne & Dyionysos. . . .

, idem geb

C. de Jong van Beek & Donk, Lila.

, idem geb

Kooy-v. Zeggelen, Een Broederdienst

, idem geb

, DeHollandscheVrouwinlndië.

, idem geb

Ary Prins, Een Koning

, idem geb

Prof. J. Ph. Vogel, Sawitri . . .

, idem geb

Andersen, Sprookjes (Luxe Uitgaaf)

Kooy-v. Zeggelen, Schat van den Armen Jongen

, idem geb

Walter Crane, Kunst en Samenleving

J. Veth, Portretstudies

, idem geb

ƒ 25.—

» 2.50

» 3.25

» 2.20

» 2.95

» 3.60

» 4.35

» 1.15

» 2.50

» 1.15

» 2.25

» 2.25

» 2.75

» 3.25

» 4.25

» 2.75

» 3.35

» 1.50

» 2.15

» 8.—

» 2.65

» 3.75

» 6.—

» 3.25

» 4.—

J. H. Fabre, Zeden en gewoonten der Insecten

, idem geb

, Het Leven der Insecten . . .

■ , idem geb

J. Joseph, Tulpen

, idem geb

Verkerk & v. d. Well, Viertalig electr. werkt, woordenboek . . .

-—-, idem geb

Prof. L. Bolk, Hersenen en Cultuur

F. Meyer, De Behandeling van Zenuwzieken door Psycho-analyse

, idem geb

Sluiter & Swellengrebel, De Dierlijke Parasieten v. d. Mensch. . .

, idem geb

Wertheim Salomonson, Pathologie en Therapie der Neuritus, Myositis, Zenuwgezwellen, Neuralgie en Myalgie

, idem geb

J. H. W. Wijsman, Voorlezingen over Psychiatrie

Ledden Hulsebosch, Diëet voor Suikerzieken.

, idem geb

Stratz, Gezondheidsleer v. d. Vrouw

■ , idem geb

ƒ

2.50 3.50 2.50 3.50

1.25 2.—

4.— 5.50 1.50

2.90 3.65

9.50 11.50

» 8.50

» 9.75

» 5.50

» 0.90

» 1.20

» 5.—

» 5.75

" n^i^—Mi Ontvangen de van ouds

n.v. hubert de groot s b™™"s

kantoorboekenfabriek en T^&r{]%t,

— per 1000 st. ƒ8.— p. 100 stuks.

boekdrukkerij - leeuwarden ^SX^St2^

Kantoorboeken DE M.O.T.

Losbladige boeken „Frisia" monotype-drukkeru

h. j. van de garde & co.

Kaart- en opbergsysteem zaltbommel ™

t werkt slechts voor Uitgevers

Drukwerken 8 Monotype k

■■■■■■DHHKHflBHHMHnHUanHHBBHHi ■■■■ nMmimm

Sluiten