Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 55

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

767

de vervolgende ambtenaren, blijkens dat bovengenoemde schrijven van meening zijn, dat «De hel» voor de eerbaarheid aanstootelijk is, wordt het dan waarlijk geen tijd, dat men die zaak eens aan het oordeel van een collega onderwerpt ? Moeten nu die inbeslagnemingen maar dóórgaan, zonder dat men voor een vervolging die inbeslagnemingen noodig heeft? Dat is toch duidelijk genoeg in de Tweede Kamer gezegd. En is er onder alle betrokken boekhandelaren niet één, die den inhoud van het boek kende, daar voor uitkwam of wil uitkomen, zoodat de justitie die menschen niet blij maakt met een briefje, dat den indruk maakt van te zijn een goed getuigschrift, doch waarin ten slotte een venijnig addertje blijkt te zitten ? En wat, als de boekhandelaar, die zulk een briefje ontvangt, zegt: en toch ken ik den inhoud van het boek niet, want gij noemt mij de bladzijden wel, die zoo aanstootelijk zijn, maar niet derzelver inhoud en ik heb geen lust mij al die aanstootelijkheden door u te laten opdringen ? Of zullen wij hier te doen

krijgen, nu die briefjes geschreven zijn, met een soort opzet bij zekerheids- of mogelijkheidsbewustzijn, met een soort «redelijkerwijze vermoeden, dat hij den inhoud kent» ? Doch art. 240 laat dit alles niet toe en ik kan in die briefjes van het parket niet veel anders zien dan een wanhoopsdaad, die de vervolgingniet baten kan en de boekhandelaars maar in de war brengt; ten aanzien van de Strafwet en ten aanzien van hun reinen levenswandel.

Uit het buitenland

«Der Weg zum Weibe. Das Tagebuch eines jungen Madchens», zal verschijnen bij de uitgevers-firma Bundes-Verlag, te Berlijn.

«Bait», roman, door Dorota Flatau, zal verschijnen bij de uitgevers-firma Hutchinson & Co., te Londen.

«The lamp in the desert», roman, door Ethel M. Dell, zal verschijnen bij de uitgeversfirma Hutchinson & Co., te Londen.

ADVERTENT1ËN

AAN DEN BOEKHANDEL 2405 De particuliere prijzen van mijne uitgaven die niet vallen onder de rubriek „Schooluitgaven welke met de crisistoeslag van 20% worden berekend", zijn vanaf 1 Juli 1919 met 20 % verhoogd, afteronden tot 5 of 10 cents.

N,V. ERVEN P. NOORDHOFF'S B0EKH« Groningen, 1 Juli 1919 EN UITGEVERSZAAK TE GRONINGEN

PH. SIM O N S & CO~

DEN HAAG ■ ROTTERDAM ■ AMSTERDAM

Wij vestigen de aandacht op onze Schoolagenda No. 379, 7lh X 13 cM., 1 dag per pagina, bedrukt met data zonder jaartal van af 1 September tot 15 Juli, met lijsten voorin voor lesrooster, uurkalender, gebonden in heel linnen met zilverstempel, met tasch en potloodlooper, waarvan de prijs thans is vastgesteld op ƒ0.70; particuliere prijs ƒ 1.—

Sluiten