Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 55 NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

771

Naamsverandering

De titel van het ALGEMEEN NEDERLANDSCH ADVERTENTIEBLAD is met ingang van 1 Juli j.1. veranderd in :

CENTRAAL ORGAAN VOOR HANDEL EN INDUSTRIE

VOORHEEN ALGEMEEN NEDERLANDSCH ADVERTENTIEBLAD

H.H. Boekhandelaren en Houders van Advertentie-bureaux worden verzocht goede nota te nemen van deze naamsverandering

De Uitgeefster

N.V. BOEKH. v/„. F\ T. C. B. TEN HAGEN

Bureaux: DEN HAAG, NOBELSTRAAT 20 2431

PRENTBRIEFKAARTEN Kennisgeving

RW T F~i | ft T ■ Ingevolge wijziging in den

■ J £K I |V e Postdienst, zullen de

.„.. , , Nieuwe Dockumer Courant Wij deelen hierbij mede, dat de KUNSTDRUK-

uitgaver. spoedig uitverkocht waren, Zo„da, wij ^S^SZ' 2£,

onmogelijk alle bestellingen konden uitvoeren. Nieuwsblad Ferwerderadeel

Thans verschijnen de nieuwe uitgaven in en Nieuwsblad De Walden,

______ _______ die thans des Woensdags en

KOPERDIEPDRUK Zaterdags uitkomen, met ingang van 15 Juli a.s., des

waarvan de particuliere prijs is ƒ0.15 per stuk. n. .. _ ,, ... „

r Dinsdags* en Vrijdagsavonds

Bij 100 Stuks 40 °/0 korting verschijnen. Advertentiën

worden op den dag van uit-

SERIE A RUBINI MET DOODSHOOFD gifte tot des vóórmiddags

„ B RUBINI IN R0ME1NSCH GEWAAD 12 uur ingewacht.

Bestellingen in te zenden bij het 2443 De Uitgeefster

GENOOTSCHAP VOOR TELEPATHIE ^0"™

N.Z. VOORBURGWAL 112 - AMSTERDAM 2416 m ,nt, no< 39

Sluiten