Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 59 NlfcUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

821

Verschenen het eerste nummer van het 2592

GRENSGEBIED VAN HET RECHT

Tijdschrift gewijd aan Philosophie en Geschiedenis van liet Recht; aan Sociologie, Economie, Psychologie, Psychiatrie en Ethnologie voor zoover zij het Rechtsgebied raken; aan Gerechtelijke Geneeskunde; Gerechtelijke Statistiek enz.

ONDER REDACTIE VAN

Dr. W. H. COX, Dr. F. ROELS, TH. M. ROEST VAN LIMBURG, Mr. J. H. SCHOLTEN, Mr. H. L. A. VISSER

MET MEDEWERKING VAN Prof. Dr. J. H. BAART DE LA FA1LLE, Dr. H. J. F. W. BRUGMANS, Mr. J. V. VAN D1JCK, Mr. Dr. H. D. FRIJDA, Dr. JAC. VAN GINNEKEN, Dr. H. v. d. HOEVEN, Dr. R. DE JOSSEL1N DE JONG, Prof. Dr. J. H. F. KOHLBRUGGE, Mr. S. E. J. M. VAN LIER, Prof. Mr. J. C. VAN OVEN, Arts JOH. Z. v. d. SPEK, Mr. J. H. W. Q. TER SP1LL, Prof. Dr. E. D. WIERSMA, Ds. H. G. VAN WIJNGAARDEN e.a.

Verschijnt viermaal per jaar. Abonnementsprijs ƒ13.— per jaar bij vooruitbetaling. H.H. Boekhandelaren die hiermede wenschen te werken gelieven prospectussen en proefnummers aan te vragen. AMSTERDAM A lgemeene | titgevers amaatschappij

WETERINGSCHANS 20 i»D UsUM iVlUNDI

Telefoon Z. 6325 (Dir. G. H. JONCKHEER)

PH. SIMONS & CO.

DEN HAAG - ROTTERDAM - AMSTERDAM

Verschenen en aan onze bekende afnemers verzonden: 2584

EEN NIEUW UITVOERIG OVERZICHT VAN ONS FABRIKAAT MET BIJBEHOORENDE PRIJSLIJST

Exemplaren van dit overzicht zijn gaarne ter beschikking van belangstellenden!

FIRMA H.TULP, ZWOLLE

biedt aan:

Echt Perkament

geschikt voor den inmaak Mooie witte kwaliteit f9.— p. 100 vel, niet franco Bij grootere afname speciale prijzen. 2561

Sluiten