Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zes-en-tachtigste jaargang

Nos. 64-65

Vrijdag 29 Augustus 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT ' DINSDAG- ÈN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

eabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indachtig gemaakt dat zij jor zich als bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuws-

Wad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Kegiemenc van »c '«"-'"8™s .« ut»v.Uc. iis *an de belangen des Boekhandels, zooars die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden fiewijzigi

G

voor

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

BESTELHUIS VAN DEN BOEKHANDEL Het Bestelhuis is in de maand

September geopend van 7 u. v.m. tot

6 u. n.m. Belangrijke partijen moeten uiterlijk

5.45 zijn afgegeven.

De Directeur van het Bestelhuis:

D. P. HARTING Amsterdam, 27 Aug. 1919

COMMISSIE TOT REGELING VAN HET

VERT ALIN GSRECHT Alle brieven en stukken inzake het Vertalingsrecht gelieve men voortaan te zenden aan den Administrateur der Vereniging, den heer M. BRONNER, Heerengracht 124-128 ('t Boekhuis), Amsterdam.

Kellermann, Bernhard: Ingeborg. Roman. Berlin, op 19 Augustus 1919, door Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-maatschappij te Rotterdam ten behoeve van de N.V. A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij te Leiden.

(De eerste druk van dit werk is verschenen te Berlijn in het jaar igo6).

Door de N.V. A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij te Leiden is het vertalingsrecht van Locke, William J.: Derelicts, London en New-York, op 11 Augustus 1919 ter vertaling aangeteekend, overgedragen aan Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-maatschappij te Rotterdam, volgens ontvangen bericht van 18 Augustus 1919.

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 22 Augustus 1919 Secretaris

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, worden met 10 cent per regel berekend.

Archibald en Lievekind. Nieuwe sprookjes van grootvader. Geïllustreerd door Herman Moerkerk. Amsterdam, Van Holkema & Warendorf. 8». [22x16]. (32 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ -.40

Balen, C. L. van, zie: Bos, P. R.,enC. L. van Balen.

Bibliographie, Nederlandsche, van 1500 tot 1540. Door Wouter Nijhoff, met medewerking van M. E. Kronenberg. Afl. 2. 's-Gravenhage, Martinus Nijhoff. Gr. 8°. [26x17]. (Blz. 65-128).

Kplt. in + 15 afl. a ƒ 3.-

Bierens de Haan, Dr. J. D.: Wereldorde en geestesleven. Amsterdam, S. L. van Looy. 8». [20 x 13]. (XII, 390 blz.).

ƒ 4.50; geb. ƒ 5.50

Sluiten