Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. Nos. 64-65

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

Ö9o

VERSCHENEN: 2897

WAT ELK WIELRIJDER NOODZAKELIJK MOET WETEN

INHOUD: Voorschriften motor- en rijwielwet, Algemeene politie verordeningen voor verkeer, lijst van straten en „ _ . _ wegen in en om Den Haag, enz. I U.4U

WAT ELK WIELRIJDER NOODZAKELIJK MOET WETEN

Inhoud als boven zonder politieverordeningen enz., doch voor _ geheel Nederland geldig

WAT ELK AUTOMOBILIST EN MOTORWIELRIJDER

noodzakelijk van de verkeersvoorschriften moet weten -f(\K(\

(VOOR GEHEEL NEDERLAND) -* U,JU Bovengenoemde werkjes zijn samengesteld door I. H. SMITH, inspecteur van politie te 's-Gravenhage.

Niet in Commissie ZITD-HOLLANDSCHE BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ, 70 WAGENSTRAAT, DEN HAAG

*W AANMAAK VAN «SCS ƒRENTBR1Ü KAARTEN]

CWEENENK4ML-DEN 1MAG3

TEEKENPAPIER „DUIFJE"

Aan vellen, verschillende maten en dikten en aan rollen 2898

Elk vel voorzien van bovenstaand droogstempel

D. BLAZER & METZ - ROTTERDAM

Hierdoor deelen wij mede dat wij een wijziging moeten brengen in de berekening der advertentiën voor oproepingen van Leerkrachten in „DE VACATURE".

Bij behoud van den thans geldenden regelprijs wordt de minimumprijs per advertentie met ingang van 10 Sept. a.s. gebracht op f 8.—.

W. J. TH1EME & CIE.

Zuthen, 27 Aug. 19 1 9 2900

Zooeven is verschenen:

Leerboek

der

Vlakke Meetkunde

door

D. B. WISSELINK

5e druk

Herzien door Dr. J. C. SCHALKWIJK

Leeraar a/d. H.B.S. met 5 j. c. te Leiden en te Voorschoten

Prijs f2.40

N.V.B0EKHANDEL EN DRUKKERIJ VOORHEEN E. J. BRILL

Leiden, 15 Aug. 1919 2840

Door hetsteeds toenemende aantal aanvragen om toezending per post, zien wij ons genoodzaakt, voortaan voor dergelijke zendingen 5 cent extra in rekening te brengen. W. VERSLUYS' UITG.-MIJ, Amsterdam, 29 Augustus '19

Etaleert 2816 SLEESWIJK'S KAARTEN het geheele jaar, dus niet alleen in het z.g. Reisseizoen. Het loont de moeite

Sluiten