Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

912

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 66

Fa. B. de Kler, Leiden. C. L. van Lanqenhuysen, Rott. Gebrs. Schröder, Amsterdam.

Franck, Etym. wrdnb. 2e dr. Geb. Annuarium r.k. studenten. 1919. *Reissig, Geneesk. encycl. Geb.

Got. bijbel v.Straslberg of Braune. ;

te Winkel, Gesch. Ned. taal. Geb. B. van Nes Cz„ Dieren. W. A. van Setten, Rotterdam.

Aarde e. h. volken. Jrgn. na 1884. Brinkman's lijst 1910-1919.

H. H. Kok Bzn., Zwolle. Schimmel, Werken. Alles. Geb.

•Borel, Soeryakanta. Luxe-ed. A. C. Ooms, Zaandam. Penning: Alles. Geb. v. Eeden, Joh. Viator. Geb.

«lïsass cie^nGveanrtffdam- ^fê^&Esz.

G?ZiïL»TP!TW>r Se6""; Se e^nfbeb. De Economist. Jrg. 1916, '17, '18.

Mav Tofio n- c> '^Ug 5UmiFe'« Coenen Zondagsrust. Geb.

malhinen g g ' ' ~ G- ZoMER' Franeker.

Gelezen romans der laatste jaren. Wed. J.R van Rossom Utrecht *Weld. Rengers, Schets, pari. g.G.

J Weve, Gestilde passie.Geb. of ing.

Allert de Lange, Amsterdam. B. C. Rozenbeek Hzn., Hilvers. Aangeboden :

2Benjam., Sn.,Encycl.v.W.-Indië. "Jonckbloet, Lancelot. A. van Loon, Tiel.

2 Dr. de Boer, Oude voyagiën. "Jonckbloet, Roman v. Walewein. Battef.Vredesk.Losen portef.50%.

8 De öeste • en de jjmÊ Goedkoopste

OnzeFabricaten __

HHb zijn beter en veel goed- ym Bk. Hj kooper dan buitemandsche. Wj Wk

MEPPEL __ JjBBi

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—5 regels ƒ O.62V5, elke regel meer 12}<J cent. Voor niet-Ieden, ooit wanneer ingezonden door tusschenkomst van een lid: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijsnummer 15 cent. — — — — — — — — — —

Adverteeren bjj abonnement volgens tarief. — — —

Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per regtl bij vooruitbetaling in bons. — — — — — — —

Van Advertentiën op den dag vóór de uitgaaf 's middags na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatsen niet worden verlangd. — — — — — — — —

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Bestuursvergadering. - Bestelhuis van den Boekhandel. - Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht — Niet officieel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: Vennootschap. - Teraardebestelling mr. Ch. Enschedé. - Premie D. A. Thieme-fonds. - Onderwijs in het kantoorboekbinden. - Uit het buitenland. — Advertentiën.

Typ. amst. boek- bn 5TBEHBR, ViK. ellebman hakms & co.

Sluiten