Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWSBLAD VOOR DËN BOEKHANDEL 1919. No. 61

GRAVURES ■ ETSEN

KLEURENDRUKKEN

ANSICHTSKAARTEN

KERST- EN NIEUWJAARSKAARTEN 2936

KLEURINRICHTING LIJ STEN FABRIEK PASSEPARTOUTS in alle maten en kleuren

DEMUINCK&CO. AMSTERDAM

L. S. SNIJDERS

Tollensstraat 17, Den Haag

vraagt a contant WINKELGOEDEREN FONDSEN EN COPIJEN 2945

Van Ditmar's Couranten-Im port

ROTTERDAM Wijnstraat 27 - Tel. 13907

levert 2942 Fransche en Engelsche boeken en tijdschriften

op snelste wijze tegen laagst mogelijke prijzen

TERUGVRAAG

Zij, die nog totaal onbeschadigde ex. van

KELTING, De moderne Imker

voorhanden hebben, kunnen deze tot 25 Sept. in ruil voor den binnenkort te verschijnen nieuwen druk, terugzenden. 2948 JOHANNES MORKS Den Haag Uitgever

Teruggevraagd

vóór 10 Sept. a.s., ter ruiling voor den nieuwen druk:

Dr. P. FIJN VAN DRAAT, A short English grammar, 5e druk.

W. LEIJDENROTH VAN BOEKHOVEN Utrecht 2967

Teruggevraagd

vóór 15 September a.s.,

ter ruiling voor den nieuwen druk, die ter perse is:

DUBOIS, Nouveau Recueil de thèmes et d'Exercices, Première année, serieB, 21e Ed.

DUBOIS, Nouveau Recueil dethèmesetd'Exercices, Deuxième année, serie B, 18e Ed.

DUBOIS, Nouveau Recueil dethèmeset d'Exercices, Troisième année, serie B, 14e Ed.

DUBOIS, Lectures et Conversations, Deuxième serie, 18e Ed.; en

G. SMITS, Algebraïsche vraagstukken, Derde stukje, 10e Ed.

ROBIJNS & CO. 's-Hertogenbosch 2964

TERUGVRAAG

De niet geplaatste commissie-exempl. van Schoo en Hendriks, Nederlandsche Schoolkalender, worden per post (porto voor onze rekening) teruggevraagd.

Na 10 September worden alle commissie-exemplaren voor rekening geboekt. 2917 Groningen J. B. WOLTERS

Gevraagd onder het Nr. dezer adv.: Serv. de Bruin, Fransch in 18 br.; Id.,Duitsch in 18 br.; Montgomery, In veilige Haven; Ulfers, Oostloorn, vorige uitgave; Hubrechts, Oostersche Venus; ld., Vrouwenleven Arabische Harem; Lie, Nest verstoord; Moerkerken,André Campo's witte Rozen; v. d. Mandele, Moraliteit; Courths-Mahler, Weg leidt naar omhoog; Robbers, St. Elmsvuur. Alles ing. of geb. Z. gel. k. d.

2966

Aangeboden voor meestbiedende, alles fonkelnieuw en gebonden: Quack, Socialisten; Boek der Koningin; Prinsen, Letterkunde; Fruin, Verspr.geschr., lldln.,linnen; Barbusse, Het vuur; Colijn, Indië, I/I I ;Natuuren vern., I/II; Gugel, Bouwstijlen, I/II; Voorhoeve, Homoeopathie; Burman: alle romans; Asser, Handelsrecht, 13e druk; Frenssen, Jörn Uhl, goedk. uitg. 2978

Aangeboden onder het Nr. dezer advertentie met 40 0/0, banden 20o/0: 5 ex. Boek der Koningin; 4 ex. Penzig, Eerlijke antwoorden op kindervragen; 25 Battefeld's groote Vredeskaart, waarvan 22 gevouwen, 25 in portefeuille en 3 ex. op linnen geplakt; 2 stel Multatuli, Werken in 10 dln., Garmond editie; 2 stel Paul d'Ivoi, Exentrieke reizen, in blauwe banden; 1 stel Elsevier's geïll. bibliotheek, (behalve Neerlands Indië, in 2 dln.); en met 60% korting: eene groote partij muziek (piano en cabaretliedjes, voordrachten m. muziek). 2965

Sluiten