Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

'. Zes-en-tachtigste jaargang

No. 69

Vrijdag 12 September 1919

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

UITGEGEVEN DOOR DE VEREENIG1NG TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS - VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGAVOND - REDACTEUR: P. BAUSCH

BUREAU: HEERENGRACHT 124/8, AMSTERDAM - TEL. 6844 N

1

Geabonneerden op en adverteerders in het Nieuwsblad voor den Boekhandel worden indacittig gemaakt, dat zij voor zich ais bindend erkennen en verplicht zijn na te leven de bepalingen van het Reglement voor het Nieuwsblad voor den Boekhandel en van artikel 13 van het Algemeen Reglement van de Vereenigtsg ter bevordering •van de belangen des Boekhandels, zooals die laatstelijk zijn vastgesteld en eventueel later zullen worden gewijzigd

OFFICIEEL GEDEELTE

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

COMMISSIE TOT REGELING VAN HET VERTALINGSRECHT

Alle brieven en stukken inzake het Vertalingsrecht gelieve men voortaan te zenden aan den Administrateur der Vereeniging, den heer M. BRONNER, Heerengracht 124-128 ('t Boekhuis), Amsterdam.

Bij de Commissie tot regeling van het vertalingsrecht is volgens de laatste opgave ingekomen:

Bordeaux, Henry: La Petite Mademoiselle. Roman. Paris, op 10 September 1919, door Feikema, Caarelsen & Co. te Amsterdam, ten behoeve van G. J. Slothouwer, uitgever te Amersfoort.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Pari/s in 1905).

•Bordeaux, Henry: L'Amour en fuite, - Le paon blanc. - Amours inachevées. Paris, op 10 September 1919, door Feikema, Caarelsen & Co., te Amsterdam, ten behoeve van G. J. Slothouwer, uitgever te Amersfoort.

(De eerste druk van dit werk verscheen Je Parys in 1903).

Bordeaux, Henry: L'Ecran brisé - La Maison maudite. - La Jeune Fille aux Oiseaux. - La Visionnaire. Paris, op 10 September 1919, door Feikema, Caarelsen & Co., te Amsterdam, ten behoeve van G. J. Slothouwer, uitgever te Amersfoort.

(De eerste' druk van dit werk verscheen te Parijs in 1908).

Dostojewski, F. M.: De Booze Geesten. (In de Russische taal). St.- Petersburg 1888, op 7 September 1919, door Van Holkema & Warendorf, uitgevers, Amsterdam.

Lódge, Oliver: Man and the Universe. A study of the influence of the advance in scientific knowledge upon our understanding of christianity. London, op 6 September 1919, door de N.V, W. Hilarius Wzn.'s Boekhandel, Drukkerij en Uitgevers maatschappij te Almelo.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Londen op 8 October 1908),

Lodge, Oliver: The substance of faith allied with science. A catechism for parents and teachers. London, op 6 September 1919, door de N.V. W. Hilarius Wzn.'s Boekhandel, Drukkerij en Uitgevers-maatschappij te Almelo.

(De eerste druk van dit werk verscheen te Londen Februari 1907),

Namens de Commissie: J. H. DE WIT Amsterdam, 12 September 1919 Secretaris

Sluiten