Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

960

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL 1919. No. 70

K. ter Burg, Alkmaar. Van Stockum'sAntiq., 's-Grav. J. H. de Wit, Amsterdam. Maltzahn, Contra naturam. Geb. Caland, Dijksbouw. 1833. v. Oss, Effectenboek. 1918/19. — — Andersen,Sprookj.d.v.Vl.-v.E.II.G.

rw„„>= d„„„„ a„„u R. van der Velde, Leeuwarden.

^IfaïJ^SSSÏÏSlL MuHer.Schetsenmiddeleeuwen.G.

Aangeboden:

Vunghuhn, Java. 4 dln. M. atlas. Fa. m. vet, Utrecht. Erven J. Bijleveld, Utrecht.

•Forel, Het sexueelevraagst.G.Nw. Het boek d. Koningin. M. 40 %.

A. van Duijnen, Nijmegen. ._

*Kühnen, Lambr., Lat. gramm. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^«m^^^^^^^^^^^^^—

N.V. HUBERT DE GROOTSS

r^ln^^^^ciee, KANTO0RB0EKENFABRIEK EN K£:ffK™ BOEKDRUKKERIJ - LEEUWARDEN

G. h. Helderman, Amsterdam.

Franck, Mittelniederl. Grammatik. 9/ r» tmrt\t\#•!* Aalran

Raëskin, Nonneke. Geb. £\ail lOOrOOCKcIl

h. A. Kramers & Zoon, Rotterd. w f f l« t t n * » «* -Lichtenb., Scheepsstoomwerkt.nl. LOSOlaOlge 0061(611 „FflSia

Allert de Lange, Amsterdam. Haersolte.Guldenboekd.zee.ledr. _ J t i

w.D.M„m„^ - Kaart- en opbergsysteem

Klopper, Toegepaste mechanica.lll.

"h. Mul, HaarlemT DrUKWerken 3061

Goschen, Wisselkoersen. '

P. B. Nieuwenhuijs, Breda.

*v.Aken, Hefwerktuigen. I. Gel. k. d.

VEREENIGING TER BEVORDERING VAN

BertraPnd>tl°mTXnkrijk.Geb. DE BELANGEN DES BOEKHANDELS

P A H Pieterman Goes 0e bibliothecaris houdt zich steeds aanbevolen voor

•Laan, Chir. ziekten en hunne vérpl. geregelde toezending van koppermaandag-kalenders,

' v_ fondscatalogi, auctie-catalogi, magazijn-catalogi,

_ veiling-catalogi van fondsartikelen en van drukkerijen,

*\tj p '• r ^i,LE' r1?62!^' j letterproeven van drukkerijen en van lettergieterijen,

W., Fnns, (jeïl.encycl.2eof3eed. reglementen van vereenigingen in den boekhandel en

1 verslagen van volksbibliotheken, alle circulaires den

W.P. v. Stockum&Zn.,'s-Grav. boekhandel betreffende, prospectussen en proeven van

*v. Gorkom, O. I. cultures. Geb. bewerking van nieuwe uitgaven, winkelbiljetten, enz. -

*Roland-Holst, Rev.-massa-actie. gaarne zullen ook worden aanvaard die geschriften of ge-

*Wagenvoort,La Romanina. I. of G. drukte stukken, die op den boekhandel algemeen, handels-

*Nierop & Baak, Naaml. venn. Jrg. zaken en bedrijven in 't bizonder, of uitgevers, boekhan-

37, afl. 1 afz. delaren, boekdrukkers, enz. persoonlijk betrekking hebben *Westerman, Concentr. bankw.

•Beaufort, Geschiedk. opst. 1.2 dln. DE BIBLIOTHECARIS: DR. A. G. C. DE VRIES

ADVERTENTIËN. Voor leden der Vereeniging 1—5 | Afdeeling «Gevraagde- en Aangeboden Boeken": voor

regsls ƒ 0.62V2, elke regel meer 12% cent. Voor niet-leden, leden 10 cent per regel, voor niet-leden 20 cent per reg«l

ook wanneer ingezonden door tusschenkomst van een bij vooruitbetaling in bons. — — — — — _

lid: 1—5 regels ƒ1.—, elke regel meer 20 cent. Bewijs- Van Advertentiën op den dag vóór de uitgaat 'smidnummer 15 cent. -— — — _ — — — — __ nagS na 5 uur bezorgd, kan het onmiddellijk plaatsen Adverteeren bij abonnement volgens tariel. — — — niet worden verlangd. — — —_ — — __

INHOUD

Officeel gedeelte. Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels: Commissie tot regeling van het Vertalingsrecht. — Niet officieel gedeelte. Nieuwe uitgaven in Nederland. - Berichten en mededeelingen: L. C. G. Malmberg. f - J. W. Reese. f - Door W. ten Have. - Vennootschap. - «De hel». - Uit het buitenland. - De bediendenstaking te Leipzig. - Opheffing der papierrantsoeneering in Hongarije. Vragenbus. — Advertentiën.

typ. a.mst. bohx- en steendr. v/h. ellermah habms « co.

Sluiten