Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 73

NIEUWSBLAD VOOR

DEN BOEKHANDEL

Scliottenloher, K.: Das alte Buch. Berlin. 1919. 8". Met afbn.

Sevensma, T. P.: Inlichtingen over boeken, enz. 8°. (Overdruk uit «Bibliotheekleven»). Van den heer Dr. T. P. Sevensma.

Steenhuis, J. F.: Het wichelroede-vraagstuk, behandeld en toegelicht voornamelijk aan de hand van de Nederlandsche literatuur, z. p. 1918. 8».

Stephens, A. M.: Alist of American doctoral dissertations printed in 1913, 1914, 1915. Wash. 1914-'16. 3 dln. 80.

Van de Library of Congress.

Sijthoff's Adresboek v. den Nederlandschcn Boekhandel. 1919. Leiden. 1919. 8°.

Van A. W. Suthoff's Uitg. Mij.

Tourneux, M.: Bibliographie de 1'histoire de Paris pendant la Révolution Frangaise. Paris. 1890-1913. 5 dln. gr. 80.

Vereeniging „Koloniaal Instituut", Amsterdam. 7e en 8e jaarverslag. 1917-1918. 8°.

Van het Kolon. Instituut.

Vereeniging Joan Blaeu: Eerste jaarverslag

1918. 8°. Van de Vereen. Joan Blaeu.

Vereeniging tot oprichting en instandhouding eener openbare leeszaal en boekerij te Groningen. Jaarverslag over 1 Jan. 1918 - 1 Jan. 1919. Gron. 1919. 80. Van de Openbare Leeszaal, Groningen.

voor openbare leeszalen en bibliotheken

te Amsterdam. De Openbare Leeszaal en

Bibliotheek, Keizersgracht 444—446.

Van de Openbare Leeszaal, Amsterdam.

Vic, J.: La littérature de guerre. Manuel méthodique et critique des publications de langue frangaise (Aoflt 1914 - Aofit 1916). Paris. 1918. 2 dln. 8°.

Warda, A.: Die Druckschriften Immanuel. Kant's (bis zum Jahre 1838). Wiesbaden.

1919. 8r>.

Wellmann, H. C: An article of faith. New York, Public Library. 1919. 8°.

Van de N. Y. Public Library.

Welschinger, H.: Les Almanachs de la Révolution. Paris. 1884. 8".

Wiegendrucke und Handschriften. Festgabe Konrad Haebler zum 60. Geburtstage. Lpz. 1919. gr. 8".

Werner, E. F.: Original Extra-Blatter 1914.

Mannheim. z. j. gr. 8°. Van de firma Max Hahn & Co,, Mannheim.

Zimmermann.E. H.:Vorkarolingische Miniaturen. 4 Mappen gross-folio mit 341 Lichtdrucktafeln und 1 Band Text gross-oktav mit 25 Abbüdungen. Berlin. 1916. Gr. fol. en gr. 8°.

Zwei Jahrzehnte Deutscher Buchkultur. Ein Katalog schoner Bücher. Berlin. 1919.8°.

Amsterdam Dr. A. G. C. DE VRIES

15 Sept. 1919 Bibliothecaris

NIET OFFICIEEL GEDEELTE

NIEUWE UITGAVEN IN NEDERLAND

De mededeelingen, welke uitgevers in deze rubriek geplaatst wenschen onder de titels hunner uitgaven, wórden met 10 cent per regel berekend.

Abendanon, G. A.: Het roeien. Handleiding bij de beoefening der roeisport. Uitgegeven in samenwerking met den Nedeiiandschen Roeibond. Deventer, JE. E. Kluwer. KI. 80.

i [175x115]. (VII, 82 blz., m. afb. tusschen tekst.). ƒ 1.25

Besseling, O. P., zie: Koloniën, Onze.

Bibliotheek, Sijthoff's, voor lichamelijke opvoeding. Uitgegeven onder toezicht van het Nederlandsch Olympisch Comité. Leiden, A. W. Sijthoff's Uitgevers-maatschappij. 8». [225 x 155],

ï. Scharroo, Kapt. P. W.: De beteekenis van dc lichamelijke opvoeding voor de economische volkskracht. (IV, 44 blz.). ƒ 1.—

Bijvoegsel tot het Staatsblad van het konink' rijk der Nederlanden. Door L. A.W. Noorduyn. 1919. Afl. 1. Gorinchem, J. Noorduyn & Zoon. Gr. 80. [245x 15]. (Blz. 1-144).

Kplt. (4 afl.) ƒ 7.50

Gruyère, Domna Cecilia: Het gebed en het geestelijk leven volgens de H. Schrift en de klooster-traditie. Naar het Fransch door Corrie Louwerse. Nieuwe uitgave. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon. 8°. [21 x 14]. (402 blz., m. e. portr.). ƒ 3.75; geb. ƒ 4.50

Derckx, Dr. A.: Mijn dagelijksch communieboek. 2e druk. 's-Hertogenbosch, G. Mosmans Zoon. 16». [125x8]. (V, 286 blz.).

Geb. ƒ 1.25; led. ƒ 2.75

Dubosq, Y., en B. Hylkema: Fransch handelsleesboek voor hoogere- en middelbare handelsscholen en candidaten voor de practijkexamens. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 8>. [215x14]. (72 blz.). ƒ-.95

Dubosq, Y., en B. Hylkema: Leerboek der Fransche handelscorrespondentie voor hoogere- en middelbare handelsscholen en candidaten voor de practijkexamens. Gouda, G. B. van Goor Zonen. 8". [215x14]. (144 blz.). ƒ '•™

Sluiten