Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1014

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1919. No. 74

Francken, A., zie: Toneel, Die SuidAfrikaanse.

Heever, F. v. d.: Gedigte. Pretoria, Amsterdam, J. H. de Bussy. Kaapstad, Holiandsch-Afrikaansche Uitgevers-maatschappij vrhn. J. Dusseau & Co. 8°. [22 x 145].

Geb. ƒ 1.80

Historie-bibliotheek, Zuid-Afrikaanse. Pretoria, Amsterdam, J. H. de Bussy. Kaapstad, Hollandsen-Afrikaansche Uitgevers-maatschappij vrhn. J. Dusseau & Co. 8°. [19 x 13]. Ie serie. VI. D'Arbez: Een vader des volksEen verhaal uit de Oranje-Vrijstaat ten tijde van president Brand. 2e druk. 1918. (VI, 205 blz., m. 3 pltn.). Geb. ƒ 2.25

XIII. D'Arbez: Mooi Annie of de schipbreukelinge. Een histories Kaaps verhaal uit de 18e eeuw. 4e, verbeterde druk. (in vereenvoudigde spelling). 1918. (VII, 256 blz. m. Spltn.).

. Geb. ƒ 2.25 2e serie. I. D'Arbez: "De nichtjes van de kommandeur. Een histories Zuidafrikaans verhaal uit de jaren 1652-1656. 1918. (IV, 218 blz., m. 3 pltn.). Geb. ƒ 2.25

II. D'Arbez: Antje de boerin.Zuidafrikaans histories verhaal uit de jaren 1654-1662. (IX, 197 blz., ra. 3 pltn.). Geb. ƒ 2.25

III. D'Arbez: Van klerk tot goeverneur of het leven en het bestuur van goeverneur Rijk Tulbach. (VII, 220 blz., tn. 3 pltn ). Geb. ƒ 2.25

Home, Andrew, zie: Wilhelmina-bibliotheek voor jongens en meisjes.

Koenen, M. J., en A. J. M. Brogtrop :

Meten en teekenen. Vormleer voor de lage re scholen. Tiel, D. Mijs. 8<>. [195x13].

I. 8e druk. (64 blz.). ƒ -.35

Labrijn, P. C.: Belasting op geslachtswapens" Amsterdam, Van Holkema & Warendorf' Gr. 8». [25 x 16]. (32 blz.). ƒ -.60

Laive, G. L. N. H. de,zie: Derksen, H. A., en G. L. N. H. de Laive.

Langenhoven, C. J.: Ons weg deur die wereld en andere stukkies en brokkies oue en nieuwe. 2e druk. Pretoria, Amsterdam, J. H. de Bussy. Kaapstad, HollandschAfrikaansche Uitgevers-maatschappij vrhn. J. Dusseau & Co. 8». [20x 135]. (XIV, 461 blz.). Geb. ƒ 3.—

Lille Hogerwaard, C. E. de: Het sneeuwvlokje. - De kerstboom. - Het haarlint. Illustraties van Wijnand van Dam. Maassluis, J. Waltman. Gr. 8». [25 x 155], (16 blz.).

ƒ -.20

Lub, J., zie: Toneel, Die Suid-Afrikaanse

Mameren Kz., J. W. van: Mijn repetitieboekje. Nederlandsch, rekenen, Fransch, aardrijkskunde en geschiedenis. Opgaven van toelatingsexamens voor h. b. scholen en gymnasia ten dienste van de hoogste klasse der lagere school. Verzameld en

met antwoorden op de rekenkundige vraagstukken voorzien. Tiel, D. Mijs. 80. [195 x 13].

10e bundel. (108 blz.) ƒ -.60

Antwoorden op de rekenk. vraagstukken (4 blz.).

ƒ -.10

Moorrees, A.: Zeven jaartjes. Met portret. 2e druk. Pretoria, Amsterdam, J. H. de Bussy. Kaapstad, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-maatschappij vrhn. J. Dusseau & Co. 8°. [18x12]. 1916. (143 blz.).

Geb. ƒ 1.80

Retief Gauche, P.: Twaalf samesprake. Pretoria, Amsterdam, J. H. de Bussy. Kaapstad, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-maatschappij vrhn. J. Dusseau & Co. 1918. KI. 80. [16x11]. (110 blz.). ƒ -.90

Rijksen-Van Heldsdingen, Johanna:

Vrouweleed. Persoonlike ondervindingen in de boereoorlog. 2e druk. Pretoria, Amsterdam, J. H. de Bussy. Kaapstad, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-maatschappij vrhn. J. Dusseau & Co. 1918. 8°. [19x13]. (VII, 184 blz., m. afb. tusschen tekst en e. portr.). Geb. ƒ 2.40

Roy, Dr. J. J. Ie: Beginselen der physiologie. Leerboek tot voorbereiding voor de gytnnastiek-examens. 2e, herziene en vermeerderde druk. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. Gr. 8». [25x17]. (IV, 228 blz., m. afb. tusschen tekst). ƒ3.90; geb. ƒ4.50

Schuiling, R.: Beknopt overzicht der aardrijkskunde, voorgymnasium, h.b.s.3-jarigen cursus en scholen met m. u. 1. o. Met platen en figuren. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. [20 x 135].

II. Algemeene aardrijkskunde (tweede gedeelte). De werelddeelen buiten Europa en Neerlands koloniën. Nederland. 6e, verbeterde druk. (VII, 172 blz., m. 26 pltn., 1 kit, en afb. tusschen tekst.) f 1

Schuiling, R.: Onze aarde, geschetst naar haar natuurlijke landschappen, ten dienste van gymnasiën, h. b. scholen, kweek- en normaalscholen. Met platen en figuren. Zutphen, W. J. Thieme & Cie. 80.[20x 14]. II. Europa. 11e, verbeterde druk. (VIII, 188 blz., m. 36 pltn., en afb. tusschen tekst).

ƒ 1.65; gecart. ƒ 1.80; geb. ƒ 2.20

Slabbert, G. M. J., zie: Toneel, Die SuidAfrikaanse.

Toneel, Die Suid-Afrikaanse. Pretoria, Amsterdam, J. H. de Bussy. Kaapstad, Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers-maatschappij vrhn. J. Dusseau & Co. 8°. [185x125], 14/15. Slabbert, G. M. J.: Die nuwe onderwijseres. Blijspel in 4 bedrijwe vir 7 here en 7 dames. 1918. (114 blz.). ƒ 1.20

16. Brink, M. J.: Maljan onder die hoenders. Blijspel in één bedrijf vir 7 here en 2 dames. 4e druk. 1918. (23 blz.). / -.60

17. Brink, M. J.: Die kwaaie huishoudster. Blijspel in één bedrijf vir 4 here en 1 dame. 1918. (40 blz.). / - 60

Sluiten