Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1919. No. 76

NIEUWSBLAD VOOR DEN BOEKHANDEL

1047

ALGEMEEN ONAFHANKELIJK T0DMKUN5TBLAD VODR GRGDTNEDERLArD ■ ■■■■■■••« UITGAVE VAN EMILWEGEL1N te AMERSFOORT"»»"""""»"»

HET OUDSTE, ALGEMEEN GELEZEN MUZIEKTIJDSCHRIFT De zeven en zeventigste jaargang begint 1 November a.s.

PROEFNUMMERS OP AANVRAGE 3315

Van de bekende spreuk: PLAN VAN ySi^^&SS^

„Een mensen lijdt dik- AMSTERDAM 1919 "^^Tb^Z^^

WijlS 't meeSt", enZ., is UITVERKOCHT «Forel,-Sexueele vraagstuk. Geb.

is een nieuwe oplaag Tot 20 October nemen wij ^^^^G^

gereed in Wit diepdruk exemplaren terug in ruil Groen.Ongeloof en rev. Gebr.Geb.

. '■ , . „ .. voor den nieuwen druk die Kuyper, Ons program. Gebr. Geb.

Op gekleurd carton. Prijs ° nieuwen aruK, aie _Jyp_. r_s

i ju i n/ in Januari a.s. zal verschijnen. K R Alkmaar

verkoop ft.- met 25 %. »KKy ™ ^TwIXee.

nu t i m a/i 3324 VAN HOLKEMA

Uitgaaf Van J. N. VLbK & WARENDORF Burqersdijk & Niermans, Leid.

DEN HAAfi 'Vïlfi «... 'Voxmedicorum. Jrg.1,2,7e.volg.

uuw riAAu ajio amsterdam) 6 Oct. 1919 5_LJ

Jacq. van Cleef, Amsterdam.

OcTTsgdgeecomn?Lif exem6 W" B- MORANSARD, te De idioot. Z.g.K.d.

Dlaren van- 33T9 AmsteRdam- vraagt: Jeru- A. van duijnen, Nijmegen,

pidien vdii. ooiy saienlj 1 0f meer; Ferry, 1 'Ploetz, Stille, Manuel litt. fr.

Dr. C. F. Groenewald, of meer; Jerry, 1 of meer; —

Rijmpies en raaisels Zwaardemaker, Physiolo- J. Goetheer, Maarssen.

nr T 1 h„«« v*r-a\,*o.r gie; Boek der Koningin, 1 'Cammerer, GuschaHolst. Gel.k.d.

Dr. T. J. Hugo, Karakter- *f ' Korteweir Heel-

sssgklndersenh""e ku.,de,,-o,mee,. «. agütaamgisa

Groningen j. B. WOLTERS 0evrMg(le „„ Aanjebodell h«ctor'. Boi™, Rotted™.

P.opkpn *v- Eeden, Johannes Viator. Geb.

Gevraagd: Ginneken, Boenen *Lavater, Physiognomiek.

Handboek Nederl. taal, geb.; Gevraagd 1

Witlox, Kath. staatspartijen, N.V.Wed.J.Ahrend &zn.,Amst. ,rS,M°N "°"MANN> Amsterdam,

geb.; Roever Dozy, Het «H.v.Zouteveen,Boom.e.heesters. £ou*?m*> Man en vrouw. Geb.

leven onzer voorouders, zes Gork., Slaven. Geb.

deelen. BOEKHANDEL G. Felix P. Abrahamson, Amst. K. H. Idema, Medemblik.

NIESSEN, DELFT. 3311 *Het boek der Koningin. Geb. Asser, Ned. b. recht. Dl. I. 4e dr.

Sluiten