is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een terugblik op Timor en Onderhoorigheden.

DOOR

J. ET. IP. E. KNIPHOR8T.

II.

DE TEGENWOORDIGE TOESTAND. (Vervolg).

Het Geloof. In het verdrag, dat van der Hagen met de hoofden van Amboina en Hitoe in 1605 sloot, komt sub 3 het volgende voor: Ten anderen zall een yder leven in zyn gelooff, gelyck hun Godt in 't herte stiert ofte meent saligh te worden; dogh dat niemandt den anderen sal molestie nogh overlast doen. Geheel in strijd met onze voorgangers, die als onverholen predikers van het kruis zich hadden doen kennen, heeft dit devies ook bij de verdere uitbreiding van het gezag der O. I. Compagnie dienst gedaan. Toen Apolonius Schot zes jaar later, nog tijdens hij het Portugeesche fort op Solor met zijn scheepsmacht hield ingesloten, voor het eerst op Timor Koepang verscheen en hem werd te kennen gegeven, dat de Timoreezen zeer genegen waren om den christelijken godsdienst te omhelzen, gaf hij hen dan ook in overeenstemming met dat beginsel te kennen, dat de Compagnie zeker

II. 6