is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BOEKAANKONDIGING.

Revue coloniale internationale. (Fondée par 1'Association coloniale néerlandaise a Amsterdam). Direction: le Dr. C. M. Kan, Professeur a 1'üniversité dAmsterdam; le Dr. P. A. van der Lith, Professeur a 1'Université de Leide, et le Dr. D. Josephns Jitta, Avoeat et Conseiller .communal a Amsterdam. Rédacteur de la bibliographie mensuelle: le Dr. H. C. Rogge, Conservateur de la bibliothèque de TUniversité d'Amsterdam. — Amsterdam, J. H. de Bussy.

Er is eene internationale koloniale staatkunde, evenals er voor elk beschaafd land eene binnen- en buitenlandsche staatkunde is. Men mag zelfs beweren dat koloniën en overzeesche bezittingen, hoe ook beheerd en voor den moederstaat schijnbaar gereserveerd, feitelijk nimmer haar internationaal karakter verloochenen. Onder het gezag van den vreemden souverein, staan zij bestendig open voor vreemde elementen, die met geen mogelijkheid te weren zijn, en, evenals den moederstaat, bewegen zij zich internationaal in het staten-raderwerk, met welke zij verplicht zijn mede te wentelen in het algemeen ontwikkelingsproces.

Een der krachtigste en meest zelfvertrouwende rassen, het anglo-saksische ras, heeft een groot gedeelte der nieuwe wereld gekoloniseerd en koloniseert thans het uitgestrekte Australasische gebied. Het heeft in beide werelddeelen zijn merk onuitwischbaar gedrukt in taal, zeden en gewoonten; doch het