is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 14, 1885 (2e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Duitsche kolonisatieplannen.

Met welk eene levendigheid er allerwege in Duitschland over kolonisatie wordt gesproken en geschreven, de plannen daaromtrent loopen altoos nog zeer uit elkaar. De een ijvert voor handels-, de ander voor landbouwkoloniën; de een verwacht alles van den koopman, de ander van den boer, en evenzeer bestaat er verschil van meening bij de vraag, op welke landstreken in de eerste plaats de aandacht moet worden gevestigd. Dientengevolge is de geheele zoogenaamde kolonisatiebeweging verdeeld in vier verschillende groepen.

De gewichtigste dezer groepen schijnt die te zijn, welke zich uitsluitend bezig houdt met Nieuw Guinea. Uit haar is eene maatschappij ontstaan, die in nauw verband staat met de Duitsche Zuidzee-ondernemingen, een krachtigen steun vindt bij groote Hamburgsche firma's en rijke bankiers, onder anderen Bleichröder en Hansemann, achter zich heeft. Deze maatschappij schijnt zich eene exploitatie door middel van plantagearbeid ten doel te stellen. Zij verlangt geen landverhuizers, geen zelfstandige blanke kolonisten, maar inlandsche werklieden en blanke ambtenaren. Zij werkt maar stil voort; doch schijnt, naar al wat men hoort, te hebben besloten, snel en krachtig door te tasten, zoodra zij de rapporten zal hebben ontvangen