is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

292

bruik van opium verboden, tot welke geneugten zouden de respectieve volken dan overhellen; welken levensprikkel zouden zij dan noodig hebben, waaraan zou dan het overtollig loon

besteed worden, welke misdrijven — zwaardere of lichtere

zouden er het gevolg van zijn? Kortom, wat zou er geschieden, wanneer dit of dat niet het geval was?

Zoodra opiumm i s b r u i k een volkskwaal geworden is, kan men de anti-opium-partij haar afkeurend oordeel nog toegeven, doch onnoodig, (en ook onmogelijk) is het, de natuurlijke begeerte naar persoonlijk genot te keeren, en zeer zeker niet, wanneer dit over het algemeen met mate geschiedt, een genot, dat zich zoowel bij het individu als bij een volk in verschillende richtingen ontwikkelt, vooral ontwikkelt naar de behoefte van het lichaam. Want waarom anders geeft de Aziaat, die zwaar werk verrichten of vele mijlen te paard afleggen moet, de voorkeur aan opium boven iets anders; waarom heeft in het heete hoogland van Hindostan de papaver zulk een gunstig onthaal gevonden; waarom gebruikt de Bengalees der moeraslanden opium, terwijl de bewoner van het meer gematigde en gezonde presidentschap Madras, of de inboorling van Hindostans noordelijk gebergte naar sterken drank vraagt? Waarom offeren de provinciën Assatn en Burmah zoo enorm veel aan de opiumbelasting, terwijl alcoholische dranken niet aangeroerd worden. Indien in sommige dier streken al een godsdienstig beginsel bovendrijft, dan is het ook zeker dat de godsdienst zich naar de behoefte van het lichaam gevormd heeft. En onder die omstandigheden zegt het weinig, welk percentage eener bevolking opium gebruikt. Zondert men de Sikhs en Bajpoeters, die evenals de bewoners der Chineesche stranddistricten (volgens sommige schrijvers) bijna allen opium gebruiken, uit, dan neemt men voor noord-Hindoston en Burmah aan, dat het percentage van de opiumgebruikende mannen tusschen 10 en 20 ligt. Op Java en elders in den Archipel zal dit cijfer wel ongeveer hetzelfde zijn.