is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (1e deel) [volgno 7]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

466

zij dikwerf nog ijveriger dan de particulier in het najagen van eigen voordeel. De drijfveer en het doel zijn verschillend, maar het effect is hetzelfde. Staatsspoorwegen zijn in 't oog van den Minister-financier een misschien nog verleidelijker middel dan andere middelen van Staatsinkomsten om geld te maken, en, wanneer hij te worstelen heeft met begrootingen, die niet gemakkelijk in evenwicht zijn te brengen, hoe licht zal hij dan niet bezwijken aan de verzoeking om door minder economische tarieven te trachten meer geld met de transporten te verdienen en daarmede de schatkist te stijven. Staatsspoorwegen worden dan niet een machine om dividenten uit te keeren, maar om verhooging van belasting te vermijden, en voor de nijveren is de uitkomst volkomen hetzelfde of zij duurder transporteeren of hooger belastingbiljetten ontvangen.

Alweder uit het zeer zakelijk betoog van den heer Sluiter blijkt, dat het publiek op Java op de Staatsspoorwegen niet malsch behandeld wordt. Juist het omgekeerde van hetgeen, volgens de zooeven aangehaalde theorie, zou moeten plaats vinden, heeft werkelijk plaats. De Staat vervoert duurder, is minder toegevend dan de particuliere spoorwegmaatschappij voor de industrie, die groote hoeveelheden producten moet vervoeren. De heer Sluiter betoogt met cijfers dat de tarieven op de Staatsspoorwegen zoodanig zijn gesteld dat de gierigheid de wijsheid bedriegt en niet verdiend wordt wat men zou kunnen verdienen. Blijkbaar heeft bij de vaststelling daarvan het denkbeeld voorgezeten om de suikerindustrie in den vorm van een hoog tarief taillable aan de schatkist te maken, en, zelfs nadat die industrie in grooten nood is gaan verkeeren, handhaaft de Staat onverbiddelijk zijn hoog tarief, terwijl de Nederlandsen Indische Spoorwegmaatschappij, die, volgens de theorie, slechts oog en hart moest hebben voor het belang harer aandeelhouders, de suikerfabriekanten in de zone van haar vervoer is tegemoet gekomen en haar tarief voor het transport' van bepaalde ladingen op groote afstanden verlaagd heeft. Wij gelooven dat dit feit mede niet getuigt