is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

114

opgang avanceerde Sir Henry Barnard met twee regimenten Europeesche infanterie en twee kanonnen. Hij kon het vuur der batterij van de opstandelingen niet tot zwijgen brengen, en zij werd met de bajonet genomen door een regiment Europeesche infanterie. Op hetzelfde oogenblik dreef het andere regiment de opstandelingen uit het dorp. De gecombineerde Britsche macht bestormde den caravanserai en gaf geen kwartier. Toen verscheen de brigadier Hope Grant met drie escadrons cavallerie en twee kanonnen, joeg de opstandelingen op.de vlucht en vervolgde hen tot de voorsteden van Delhi.

Dienzelfden achtermiddag keerden de Engelschen als overwinnaars terug naar het oud cantonnement op de Eidge. Binnen de maand na den opstand, hadden zij den moord van Delhi gewroken, en het prestige der Britsche souvereiniteit hersteld.

De slag van Serai bracht vreemde tegenstrijdigheden aan den dag. De afvallige sepoys, die hunne officieren vermoordden en in open opstand waren tegen het Britsch gezag, waren even trots als vroeger op hunne krijgsdaden onder Britsche vlag volbracht. De compagnie's medailles werden gevonden op de roodrokken der doode opstandelingen, die der officieren zoowel als der manschapen. Nog vreemder, patroontasschen vol met de vette patronen voor welke de opstand was uitgebroken, werden van den grond opgeraapt, die door het vijandelijk leger was bezet geweest.

Het uitstel, dat een maand duurde, had echter veel kwaad gedaan. De plaag der muiterij was op andere stations uitgebroken, en het oproerig garnizoen te Delhi was versterkt geworden door groote drommen muitende sepoys. De bijzonderheden waren schier overal dezelfde: plotselinge losbarstingen, vuren op de officieren, verbranden van bungalows en plundering der kassen. De muitelingen trokken echter niet onveranderlijk naar Delhi. Sommigen keerden mismoedig naar hunne haardsteden terug, en begraafden de zilveren ropijen die zij medebrachten, of sloten zich aan bij de benden ban-