is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (2e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

149

niet te veel zijn voor de eer en de waardigheid van het Nederlandsen Indische Gouvernement en voor de kracht en het prestige van ons Bestuur.

Korpsen gewapende oppassers geschoeid op de leest gelijk wij hierboven aangaven kunnen in tijden van rustverstoring een krachtige hulp bieden aan de militaire macht, hetgeen thans in het geheel niet het geval is. En in verschillende opzichten zijn die oppassers verre boven den soldaat te prefereeren. Den Staat kosten zij onder anderen veel minder; zichzelf voedende zijn zij op het punt van verpleging veel minder verwend dan de soldaat, wiens bewegingen dikwerf belemmerd worden door de eischen aan zijn voeding verbonden, terwijl de oppasser zonder randsel, — een sprei en bandoulière gedragen met een daarin geborgen baadje en broek zijn hem genoeg — verder en vlugger marcheert.

Met betrekking tot de diensten welke eene verbeterde politie hier te lande zoude kunnen bewijzen, gelooven we ten slotte gerust te mogen verklaren dat dit kunnen geheel in overeenstemming zal zijn met de wijze waarop de zaak, mocht ze eenmaal tot stand komen, wordt aangepakt; met de instructeurs die men benoemt; met de keuze der aan te werven manschappen en met de belangstelling welke de besturende ambtenaren zullen blijken te bezitten als er eene oplossing gevonden moet worden voor een vraagstuk, dat met den materieëlen vooruitgang der Oostkust van Sumatra hand aan hand gaat.