is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 15, 1886 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

209

Congo eindigt en wij bereiken de eigenlijke kern van het vaste land.

„ Ook de bevaarbaarheid der rivier levert meer moeielijkheden op. De snelheid des strooms neemt toe; soms draait het water in wilde dwarling als een draaikolk rond, en de rotsen aan de oevers doen onzichtbare klippen vreezen, die er ook werkelijk in het water gevonden worden.

„Bij het station Vivi houdt de bevaarbaarheid der Congo op en eenige kilometers verder stroomopwaarts dondert het water uit het binnnenland door de Yellala-watervallen naar beneden.

„ Yan Yivi tot Isanghila loopt de Congo met woeste vaart door het bergland. Bij laatstgenoemde plaats is de rivier weer over 118 kilometers stroomopwaarts bevaarbaar, hoewel snelten het dikwijls toch gevaarlijk maken. Twee kilometer beneden de groote Ntombe-waterval werd door Stanley weder een station opgericht, Mateka.

„ Daarop volgt weder een onbevaarbaar gedeelte van 152 kilometers tot Stanleypool. Dat op deze plaats Brazzaville en Leopoldville opgericht zijn, hebben wij reeds vermeld.

„ De landwegen in deze tusschenliggende gedeelten zijn zeer moeielijk tot stand te brengen. Eveneens is het natuurlijk zeer bezwaarlijk, dat de booten voor de bevaarbare gedeelten der rivier hier per as vervoerd moeten worden. Toch is er voor verkeer van de meer binnenlandsche stations met de kusten gezorgd door op de rivier zooveel mogelijk booten in de vaart te brengen. Tusschen Banana en Yivi stoomen vier, tusschen Isanghila en Manjanga twee en boven Leopoldville drie booten op de Congo.

„ Het gebied tusschen Leopoldville en Vivi is zeker het moeielijkst te bevaren gedeelte der rivier. Zooals bekend is, vormt Afrika eene hoogvlakte, die aan de randen met bergkeetens (randgebergten) omzoomd is. Buiten die randgebergten ligt op vele plaatsen en zooals wij ook hier gezien hebben, eene vruchtbare laagvlakte van aangespoeld land.

n. i*