is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (1e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

280

Aan de noordzijde bevindt zich een uitlooper van het gebergte van Limou Manis, dat aan den linkeroever der Padangrivier tegenover Padang als Apenberg eindigt; aan de oostzijde het gebergte, dat de grens vormt tusschen het stroomgebied der Brandewijns- en Boengoesbaaien en waarvan Oedjoeng Soengei Bramei het kaapvormig einde is.

Beide grensgebergten zijn vereenigd door een smallen rug, welks laagste punt ongeveer 10 M. boven zee ligt. Dit zadel is de eenige toegang tot de Brandewijnsbaai van de landzijde.

De nabijheid der waterscheiding is oorzaak, dat slechts eenige onbeduidende spruitjes in het noordelijk gedeelte der baai uitwateren. Het zeewater is daar, zelfs na zwaren regen, volkomen helder.

Aan de oostzijde ligt het gebergte iets verder verwijderd; de voornaamste beekjes zijn hier de Taloek Bajoe, Taloek Niboeng en Soengei Bramei.

De grootste diepte wordt gevonden in het zuid-oostelijk deel der baai, terwijl in het noordelijk gedeelte de diepte van het noordoosten naar het zuidwesten geleidelijk toeneemt.

§ 32. Het noordelijk deel vormt reeds nu een uitstekende ligplaats voor schepen. Het omringend gebergte, zoowel aan de noord- als aan de oost- en de zuidzijde, benevens het eiland Poeloe Pasir beschutten het tegen bijna alle winden.

Men ligt er dan ook zeker veiliger dan op de reede van Padang.

De deining, die tusschen Oedjoeng Batoe Pileh en Poeloe Pasir in noordwestelijke richting in de baai komt, is gewoonlijk weinig beteekenend, maar kan somtijds zoo sterk wezen, dat daartegen maatregelen getroffen moeten worden.

Door het uitbrengen van een havenhoofd zal hare werking onschadelijk worden gemaakt, en een volkomen veilige ligplaats met betrekkelijk geringe kosten verkregen zijn.

Dit hoofd kan dan tevens voor het aanleggen van groote schepen worden ingericht en als los- en laadkade dienst doen.

§ 33. De haven in de Brandewijnsbaai behoeft slechts aan