is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

189

Laboean vervoerd. Daarmede is het moeilijkste en gevaarlijkste deel van het transport afgeloopen en wordt, zooals te begrijpen is, vervolgens het vee niet per spoorweg vervoerd, maar langs den slechts 17 kilometer langen grooten weg naar Medan gedreven, waaraan zeer geringe kosten en weinig tijdverlies verbonden zijn. Met zekerheid kan echter voorspeld worden, dat na de opening van Belawau al het vee per spoorweg zal vervoerd worden."

De geheele opbrengst aan „diversen" was f ll.496.90Yj.