is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 16, 1887 (2e deel) [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

288

Namen der schepen. Tonnen inhoud. Bestemming van Singapore S.S. Martaban 390 naar Deli en kustplaatsen.

„ Shun On 136 „ Bagan (Sumatra's Oostkust

aan de monding der Rokkan rivier).

„ Ban Jong Seng 366 „ Soerabaja en Bali. „ Penang 381 „ Cheribon en Semarang.

„ Hebe 345 „ Deli.

„ Mc. Alister 462 „ Macassar.

„ Pontianak 99 „ Pontianak.

„ Celestial 640 „ Cheribon, Semerang en

Koetei.

„ Ban What Soon 199 „ Billiton en Pontianak. „ Buby 149 „ Muntok en Palembang.

„ Atalanta ? „ Probolingo.

„ Ganymede 263 „ Batoe-Bara en Deli.

,, Hongkong 73 „ Djambie.

„ Normanby 664 „ Batavia, Cheribon en Se¬

marang.

„ Poh Ann 484 „ Macassar.

„ Isabella 83 „ Djambie.

„ Atholl ? „ Tegal.

In 't geheel een zeventiental schepen met ongeveer 5000 ton inhoud, terwijl hierbij in aanmerking moet genomen worden dat het grootste deel dier schepen hunne reizen twee, drie en zelfs vier keeren in de maand doen; het is niet zoozeer de Britsche vlag die ons hier concurrentie aandoet, als wel het Chinesche kapitaal, want het meerendeel dier schepen is het eigendom van Chinezen. Die concurrentie, doch in mindere mate, wordt ons ook aangedaan uit Penang; deze plaats heeft een levendigen handel met Langkat, Edi en Atjeh; vooral het verkeer met Langkat is zeer beduidend.

En hoe is het verkeer van Batavia, de koningin van het Oosten! met de overige plaatsen in Nederlandsch Indië ? Uit de annonces der dienstregeling van Juli 1887 door de