is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 12, 10-02-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nieuwsblad voor den boekhandel

81

h.h. steendrukkers.

Er wordt te koop aangeboden eene gebruikte LINIEERMACHINE voor LITHOGRAPHIE met inlichting om den steen te kunnen draaien, in houten kast. Geheele lengte der machine 134 c.M; de te linieeren oppervlakte 60x13 c.M.

Voorts eene gebruikte LINIEER- en GUILLOCHIR MACHINE met inrichting om den steen te kunnen draaien, in houten kast. Geheele lengtfi der machine 105 c.M., de te linieeren oppervlakte 53 x 13 c.M.

Te zien en te bevragen bij P. W. VAN DE WEYER, Utrecht. [571]

(jTevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

Treub, Oppenraay en Vlaming, Levensrecht der ongeboren vrucht; orig. Brief met handteekening v. President Krüger; Zipperlen, Handbk. veeartesijkunde; Van Dale, Wrdnbk. d. Ned. taal. 4e dr.; Sicherer-Akveld, Hoogd. wrdnbk. 2 dln.; KramersBonte, Fr. wrdnbk. 2 dln.; Conscience, Werken, 8° cd.; J. Verne, Werken, 8° ed. a 75 ets.; Eiephub, Nederl. Burg. recht, 13 dln. laatste ed. ; Kist, Handelsregt; Cremers, Aant. Ned. wetbkn., compleet tot heden; Weekblad v. h. recht, 1883, '84. '8;, '86, '94, '95, '96; Piccolis, Lucitai anticbi e mod. met suppl. 1885—86; Ströhl, Heraldische Atlas; Doepler, Herald. Handbuch; complete afgelezen jaarg. 1902: Revue des deux mondes, Nouvelle Revue, Revue de Paris, Revue Bleu, Tour du monde, Gids, Aarde en haar volken, Elsevier's Maandschrift, Nederl. Spectator. [572]

Cjevraagd, onder het Nr. dezer Advertentie:

flink getal Chr. de Wet, Strijd tusschen Boer en Brit, gebonden. [5731

De firma P. P. KOOL, te Weesp, vraagt aanbieding van NIEUWE of ZINDELIJK GELEZEN ROMANS van den laatsten tijd.

Aanbieding per post. 1574]

A.angeboden, onder het Nr. dezer Advert., 4 m. oud, zeer netjes gelezen, voor l/s van de part. prijs:

3 Humor, alb.; 3 Kroniek; 3 Wereldkroniek, luxe ed.; 2 Punch; i Harper's monthly; 1 Twintigste eeuw; i Elsevier's maandschr.; 1 Vragen d. Tijds; 1 Nederland; Revue hebdomadaire.

Gevraagd: i Mod. Kunst en 1 Eigen Haard.

Alles van 1 Jan. 1903 af. [575]

Onder het Nr. dezer Advert. te koop aangeboden : een partij onopengesneden Holl. Romans a 25 ct. p. deel (óók afz. dln.) en eene partij diverse prentenboeken en bloc. [576]

jVLeIJER ELTE, 13 Korte Poten, te 's-Gravenha"e, geeft de hoogste waarde voor oude Boeken en° Restanten in Boekwinkels, cn is door geheel Nederland te ontbi.den. L577]

ALTA k W NüGTEIN"

ALGEMEEN ADVERTENTIE-BUREAU. Beursstraat 17, Amsterdam.

Tei.ephoon Interc. 4955. 1578]

<Ü Speciale tarieven voor den BoeMM.£&-

Prijzen en tarieven op aanvraag.

Lettergieterij „Amsterdam"

voorheen N. TETTERODE

Bilderdijksfraaf 163-165, Amsterdam

Telegram-Adres: LETTERGIETERIJ Telephoon No. 315 (Intercommunaal)

[579]

[53o] [B^SsHMBÉÉiw

ONZE

vloeibare gom

EN

Transparante Kantoorlijm

worden uit natuurlijke gomsoorten gefabriceerd en bezitten

„, ^ LWfL-rardlt

Zij zijn in diverse flacon-grootte (OOK üacons mei spons) verkrijgbaar.

KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE KABINET-INKT-FABRIEK.

EjW & V O.

Apeldoorn.

PRIJSCOURANTEN OP AANVRAGE.

,T,,7T,T.TNT^ ,,iTciniTïïNn AAN

[j8t] WEDERVERKOOPERS.

) passepartouts I

. voor foto's, Gravure», | I Prentbriefkaarten, eic.

| koopt men 't billijkst bij — I

** LOUIS WlTTENBURG, ** (

' Sr. ANTH. Breestr. 22 Amst. [5i>2j

De Muinck & Co, Singel 309a Amsterdam.

PHOTOGRAVUREN, ETSEN, PH0T0GRAFIEN, LIJSTEN EN ENCADREMENTEN. is»3l Uitsluitend Engros. Monsterkamer.

Zichtzendingen met 40°/o rabat op aanvrage.