is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwsblad voor den boekhandel jrg 70, 1903, no 101, 26-11-1903

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

604

nieuwsblad voor den boekhandel

Lettergieterij „Amsterdam" n.t^

TVWram-AtlrKs: Lettercieterii. Amsterdam

Telephoonnummer 513 (Intercommunaal)

Bilderdijkstraat 163465, Amsterdam

Moderne .

Steeds op Magazijn in voorraad:

Snelpersen van Augsburg, Klein, Forst & Bohn, Jullien e. a. W Trappersen, als „Matador", „Felicia", „Liberty", „Phönix", etc.

K Bostonpersen, Handpersen, Proeventrekkers

Snijmachines van Karl Krause e. a„ Perforeermachines Hechtmachines, Stereotypie - Inrichtingen, etc», etc.

Lettersoorten, Randen en Ornamenten

f4202]

Gezet uit Kloosterschrift der Lettergieterij „Amsterdam"

Gedrukt van een Stereotype

Gevraagde Boeken.

Voor leden 10 ets. per regel, voor n i e t-1 e d e n 20 ets. per regel, bij vooruitbetaling te voldoen in daartoe verkrijgbaar gestelde bons.

4399 De Groot, Handbk. voor timmerlieden, geb. M. Hamstra, Harlingen.

4400 Tijdschr. nijv. en landb. Ned. Indië, dl. 15.

4401 Multatuli, Werken, garmond-ed. Geb.

4402 De koopman, 1768—'76, 6 dln.

4403 Putnam, Willem de Zwijger Geb.

4404 Van Calcar, Op de grenzen van twee werelden. Versch. jaargangen.

4405 Chavannes, Le modèle, ed. ƒ 1.90. 10 ex.

4406 Van Wageningen, Lat. wrdribk. Gron. 1900.

4407 Revue internationale de falsifications.

4408 Kist, Nederl. handelsregt, 6 dln. m. suppl.

4409 Kuyper, E voto Dordraceno.

4410 Kalender beroemde schrijvers. Eenige ex.

4411 Kieviet, VViiüe Ijod. ueD. tNieuw.

4412 Boons' 30 ets. kalender. 100 ex.

4413 Elias, Vroedschap van Amsterdam.

4414 Boon's Magazijn, te jrg. Haar & Ketel.

4415 Boudewijnse-Van Soest, Indo-Nederi. wetgeving. Afl. 34-49-

4416 Van.Dale,Gr. wrdribk. d. Ned. tl.L. dr.Hfled. N.

4417 Léon, Rechtspraak H. R. Kplt.

Aangeboden Boeken. 244. Quadekker, Het paardenboek. Met 450/O' 245 Vondel, Werken,d.VanLenhep,ed.Binger.i2 dln.

CH. LORILLEUX & CIE.

NEDERL FABRIEK VAN DRUKINKTEN, PARIJS.

/-Zwarte drukinkt Gekleurde drukinkt

/ / voor Lourant, *tr «

„jLuckyMllPÉO*.

Bekend als 'T BESTE systeem.

Prijs particulier ƒ 5.10.

Alleenverkoopers :

j4€ob§ & zoom,

Singel 370. . L4203] Amsterdam.

[4205]

Boek-en Smout werk in alle prijzen volgens prijscourant en in Vaten en

Bussen voorhanden. Leve

ring franco huis

Emball. vrij.

voor Plakkaat, en Smoutwerk,

voor Boek- en S'.eendruk.

Droog en in Vernis, in

groote en klei¬

ne Blikken

steeds voorhanden. Emball. franco huis. [4207]

Hoofd Depot en Agentuur voor Nederl. en Koloniën

Warmoesstraat 155, bjj P. VAN DIJK, Amsterdam.

KAST k EH1NGER G. m. \ H,

STUTTGART. FABRIEK VAN DRUKINKTEN

C^jEBKS. vai bijkom,

amsterdam. ——

Inrichting voor de vervaardiging van

BRIEFKAARTEN

in artistieken lichtdruk. Monsters en prijsopgave na aanvraag.

Albums met stadsgezichten enz. [4206]

Boekdruk. Lichtdruk. Vernissen.

Steendruk.

Blikdruk.

Rollenspecie ENZ.

Depót' bij' J. E. STOLBERG Jr., Amsterdam.

MAGAZIJN VAN BOEK-, STEENDRUK- EN

STEREOTYPIE-MATERIAAL. [4208]

INHOUD.

Officieel Gedeelte: Ter vertaling aangeteekende werken. - Niet Officieel Gedeelte: Nieuwe uitgaven in Nederland. - Vervolg-afleveringen van boeken en tijdschriften. - Nieuwste uitgaven in het Buitenland (Frankrijk). - Berichten en Mededeelingen, Ingezonden Stukken: Webster's International Dictionary. - Allerlei. — Advertentie».

Boek- en Courantdrukkerij: De Roever KröBER & Bakels, Amsterdam.