is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 18, 1889 (1e deel), no 5

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

324

ring hebben zij allen een waaier en een groote parasol in de hand.

Langs de geheele lengte der straten van de Chineesche wijk in San Prancisco zijn uitstallingen, waar de kooplieden de vruchten van hun land en het vreemdste speelgoed vertoonen. Daarachter bevinden zich ruime magazijnen, genaamd godows, die alle voor het Chineesche leven benoodigde artikelen bevatten en die bekroond zijn met veelkleurige uithangborden waarop de naam van den koopman en den aard zijner nering geschilderd zijn. "Verder op is een slager, waarvan de toonbank overladen is met vette glimmende worsten en met kattenvleesch dat zeer verleidelijk is voor hongerige magen; en nog eenige stappen verder, nadert men de restaurant de Vette hond, waarvan de naam maar al te duidelijk de walgelijke specialiteit aantoont. Men bespeurt ook een ontelbaar aantal barbierswinkels, waar de drentelaar gemakkelijk de vlugheid der scheerders kan bewonderen, die het voor- en achterhoofd der patiënten scheeren en de staarten vlechten.

Een der voornaamste industriën der Chineezen van Californië, en meer bepaald van San Prancisco, is het wasschen van het linnen der ingezetenen. De Chineesche waschbazen werken voor de helft van den prijs, dien de Pransche en Amerikaansche waschinrichtingen vragen; maar tevens moet gezegd worden dat zoo de hemden sneeuwwit en glinsterend uit de Chineezen hun handen komen, het wasschen zelf zoo ruw geschiedt dat het sterkste en nieuwste hemd weldra aan flarden raakt.

Vele Chineezen zijn mede koks en men zou niet willen gelooven hoe zij in de edele kookkunst uitblinken. In 1865 heb ik in Japan een Chineesche kok, genaamd Joseph, in mijn dienst gehad. Hij was Christen. Ik had hem met veel moeite afgetroggeld van den heer de Brandt, destijds consul van Pruisen te Yokohama, thans minister van Duitschland te Pekin. Deze Joseph was werkelijk een merkwaardige kok, en