is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

65

de bekende Belgische geograaf Wauters, redacteur van de Mouvement géographique, het orgaan van denEtat Libre du Congo (wat in deze niet onverschillig is). Hij gaf het meer eerst eene afvloeiing naar het ZW., later naar het NW., in beide gevallen een Congo-zijrivier.

Stanley hield zijne meening zelfs vol, toen hij zich met eigen oogen had kunnen overtuigen, dat in het Albert Nyanza in het zuiden een rivier uitstroomt, de Semliki. Terwijl het toch hoogst waarschijnlijk was, dat deze uit het Muta Nzige kwam, liet hij haar (in de in April in Europa ontvangen brieven over zijn laatste reis) ontspringen op het Ruwenzori-gebergte (waarover straks). "Wij zeggen, dat het eerste hoogst waarschijnlijk was. Duidelijk werd dat reeds in 1887 aangetoond in Petermanns Mitteilungen door prof. A. Kirchhoff (Halle). Iemand, die alleen Stanley's jongste brieven gelezen heeft, zal vragen of Kirchhoff de Semliki dan al kende, want hij zal den indruk gekregen hebben alsof Stanley die rivier ontdekt had. Deze schrijft immers, dat het te bejammeren is, dat GfessiPacha of Mason-Bey hunne stoomboot niet een half uur hebben doen stoppen aan den Z. W.-oever van het Albert Nyanza. Dan zouden zij de Semliki gezien hebben. — Maar Mason heeft haar gezien! Hij beschrijft haar als eene rivier van 400 meter breedte, die haar roodachtig water in langzame strooming naar het meer doet vloeien. Bovendien had ook Stanley's tochtgenoot Emin de rivier al bereikt, maar geeft) haar een anderen naam (Kabibbi). Stanley had dus stellig beter kunnen weten. Thans stemt hij toe, dat de Semliki de afvloeiing is van het Muta Nzige (dat hij nu naar den prins van Wales Albert Eduard Nyanza heeft gedoopt); een uitstap van luit. Stairs heeft dit feit boven allen twijfel verheven.

Zeker is het eene niet geringe wetenschappelijke voldoening voor prof. Kirchhoff, dat zijne in 1887 uitgesproken opinie, dat het Muta Nzige tot het Nijlgebied behoorde, door