is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 3]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

144

voerd, komt wederom met een bedrag van 2307 doll. voor. Van provisiën, kaas en boter zijn de invoeren niet onbelangrijk toegenomen. Hoewel de invoer van kaarsen sedert het voorafgaand jaar eene verbetering toont, zoo schijnt toch Singapore zijn vroegere beteekenis voor dit artikel niet te zullen herwinnen. De hoofdreden hiervan is, dat verscheidene omliggende plaatsen, zooals Manila, Rangoon, Bangkok, Saigon, welke in vroegere jaren aanzienlijke hoeveelheden kaarsen van Singapore invoerden, thans meer en meer deze zaken direct met Europa schijnen te drijven.

Ten aanzien van sigaren maakt de heer Lavino de volgende opmerkingen:

„De invoer uit Nederland is nog voor ontwikkeling vatbaar. Het Europeesche fabrikaat moet hier worden aangevoerd in blikken, om de sigaren voor bederf door vocht te bewaren en haar geur te doen behouden. De verpakking is gewoonlijk in kisten van 100 stuks, waarvan men er soms één, soms vijf in één blik pakt. Matige rookers geven natuurlijk aan het eerste de voorkeur, en indien het verschil in kosten niet te groot is, zoude het in het algemeen aanbeveling verdienen. Ook kistjes van 50 stuks zijn gewild, waarvan er nooit minder dan twee in een blik behoeven te worden gepakt. De goedkoopere soorten Nederlandsche sigaren zouden moeten concurreeren tegen de mindere soorten Manilla-sigaren, welke sterk in qualiteit zijn achteruitgegaan en haar vroegeren goeden naam vrij wel geheel verloren hebben. Misschien dat ook tegen de betere fancy manilla's en de dure geïmporteerde Havana's met vrucht de concurrentie kan worden beproefd."

De waarde der uitvoeren naar Nederland is 299,886 dollgeweest, tegen slechts 92,442 doll. in 1887, 19,465 doll. in' 1886 en 40.166 doll. in 1885. Daartoe heeft de rechtstreeksche stoomverbinding veel bijgedragen. Het aanzienlijke verschil tusschen de cijfers voor 1886 en 1888 vindt uitsluitend zijne oorzaak in het aandoen van Amsterdam en