is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijdschrift voor Neerland's Indië jrg 19, 1890 (1e deel) [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

377

De overweging dat Rusland jaarlijks voor eene waarde van vijftig millioen roebels thee uit China invoert, hebben echter in de laatsten tijd verschillende ondernemende Russen er toe geleid tot practische pogingen om de thee-cultuur en bereiding in den Kaukasus in te voeren, en, zoo het schijnt, met niet weinig kansen van slagen. De planten groeien niet alleen zeer goed en geven veel bladen voor den pluk, .doch zij dragen overvloedig zaad. De heer Solovtsow, een Russisch landbouwkundige die veel belang stelt in de ontkiemende thee-industrie, vertoonde onlangs vijfjarige planten, die op een aanplant in de open lucht waren gegroeid en die niets te wenschen overlieten; en deze planten gaven zooveel zaad dat het voldoende was om er mede het volgende jaar een halve dessiatine (iets minder dan een bouw) te bezaaien. Doch de voornaamste cultuur-onderneming is die van de Broeders Barkaley, die, reeds zes of zeven jaren geleden, eene aanzienlijke oppervlakte grond in de nabijheid van Sukkum Kaleh met thee-heesters beplantten. De uitkomsten waren zoo voldoende dat zij eene aanmerkelijke uitbreiding aan hunne tuinen gaven, nu een viertal jaren geleden, en dat zij verder proeven namen op hunne landerijen te Dushat, Senaks en Sogdidy, allen gelegen in den Westelijken Kaukasus.

De pogingen om een marktwaardige thee te bereiden van de bladen der Kaukasische heesters waren aanvankelijk niet zoo gelukkig als de ondernemers hoopten. Getrokken, gaven zij een wrangen, bitteren, sterk astringeerenden drank. In een woord, de thee was ongeschikt voor gebruik en daarom onverkoopbaar. Doch dit gebrek kwam alleen van de bereiding. De ondernemers zonden daarop een paar vertegenwoordigers naar China om in de bakermat der industrie de ware manier van bewerking te bestudeeren, en zij verkregen buitendien de hulp van een Chinees, die volkomen op de hoogte van de thee-bereiding was. De uikomst was eene aangename verrassing voor de heeren Barkaley. De