is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-04-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

866

Schoolberigéeii.

IV Distr. 'f. «Ie Vaagt, te Oldenzaal.

BECKüM, gemeente Hengelo. Ter vervulling der betrekking van hoofdonderwijzer aan de Openbare school worden nogmaals sollicitanten opgeroepen om de bij de wet gevorderde stukken ten spoedigste vrachtvrij in te zenden aan den Burgemeester. De vaste jaarwedde bedraagt ƒ 400, de vergoeding voor huishuur f 80.

ENSCHEDE. Aan de eerste Openbare school wordt ten spoedigste een hulponderwijzer gevraagd.

HENGELO. Aan de Openbare school wordt ten spoedigste een hulponderwijzer gevraagd.

LONNEKER. Alhier zijn twee hulponderwijzersplaatsen Vacant.

VI Distr. Mr. S. Jt. Baron van Fallatult,

te Eerde, gemeente ambt Ommen.

BRUCHT, gemeente ambt Harienberg. De Openbare school vacant. Maart 1873.

HARDENBERG (ambt). De betrekking van hulponderwijzer aan de Openbare school te Entten aan de Dedems* vaart vacant. Jan. 1873.

VII Bistr. Mr. A. d. A. Sloet lat OMIntis,

te Zwolle.

GIETHOORN. Eene hulponderwijzersplaats aan de Zuidersohool vacant. Jan. 1873.

OLDEMARKT. Eene hulponderwijzersplaats vacant. Maart 1873.

STEENWIJKERWOLD. Op 27 Maart j. 1. had te Steen-