is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-06-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolbeivjten.

553

neele belasting. De school staat onder art. 20 der wet reKelende het lager onderwijs.

LUNTEKEN, gemeente Ede. De Openbare school vacant. Mei 1873.

IJl Difctr. a. Goedhart, te Zutphen,

APELDOORN. Eene gesubsidieerde Bijzondere school van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs , tevens kostschool Voor jongens , vacant. Maart 1873.

APELDOORN. De gesubsidieerde Bijzondere school voor meisjes vacant, Maart 1873.

APELDOORN. Aan de Openbare lagere school is eene hulponderwijzersbetrekking vacant; jaarwedde / 375.

RT?:p.K"RE.'R.ftE¥. rrenieente Apeldoorn. De hulponderwij¬

zersbetrekking aan de Openbare lagere school is vacant; jaarwedde f 375.

'T LOO, gemeente Apeldoorn. De hulponder wij zersbeirekking aan de Openbare lagere school is vacant; jaarWedde f 375.

Zij, die naar eene dezer betrekkingen wenschen te dingen, gelieven hunne stukken, zoo spoedig mogelijk, vrachtvrij in te zenden bij den Burgemeester.

LOENEN , gemeente Apeldoorn. De betrekking van hulponderwijzer of hulponderwijzeres aan de Openbare school Vacant. Maart 1873.

IV ESistr. **• **• van Tet* '

te Zutphen.

BAAK-TOLDIJK. gemeente Steenderen. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Mei 1873.