is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-06-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

554

Selwolberigten.

EPSE, gemeente Gorssel. De Openbare school vacantMei 1873.

HENGELO. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Mei 1873.

WAENSVELD. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Mei 1873.

VI DiHtr. Mr. Jf. ttp fMetjtrr , te Arnhem.

DINXPERLO. De hulponderwijzersbetrekking aan de Openbare school vacant. April 1873.

'sHEERENBERG, gemeente Bergli. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Sept. 1872.

VII Oistr. A. 91. run Voortïtttijsen,

te Nijmegen.

ANGEREN, gemeente Bemmel. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Maart 1873.

ELST. Aan de Openbare school eene hulponderwijzersplaats vacant. Mei 1873.

IX Digtr. Mr. II'. J. Triebeis, tc Nijmegen.

HEEREWAARDEN. Sollicitanten voor de betrekking van hoofdonderwijzer in de Openbare school van gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs worden opgeroepen om zich vóór 1 Augustus e. k., in persoon of met vrachtvrije brieven, onder overlegging der vereischte stukken, aan te melden hij den Burgemeester der gemeente, wonende te Jiossum. Behalve de gewone vereischten wordt gevorderd aanteekening voor Fransch en Hoogduitsch. De voordeelen zijn : vaste jaarwedde van ƒ 570 en / 60 voor gemis van