is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-11-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolnienws.

Getal onderwijzers en ondervjijzeresen in 1871.

— i ~~ , , ,BiidegësÜDsïdïêêrde;Bij dë niet gesubsidieerde -g.. ^j e scholell tezamen.

Bij de openbare scholen, j b^aonaere scholen, j bijzondere scholen _

(■uoauio.ia) •uo3mp^80J«>-3 _ •u9ss9iBzliA\J9puodïnH •uosso.i3zrtMJopuopjooH (•uouunji) •uoSurra^oAS •siazfiJWopnodiirH

•sjozftüiopuopjooH

;-u9j».U0JA) •U0SulX95i88A^

•nassoiazftAVJopuopjooH

(•uouuuif) -uoSnno^a^a •s.t9zfmJ9pnodxnH j •sj.azfiAuapuopjooH

(^^0JA)j^!iB!3!!^iL

| -uossoJozftAJjipuojI^tuH^ !~~ •uossoiazCiAJapnor^oojl^ i"7Ju^umrjïyTus¥u^ie^ ! -s 131 Siiiopuodt ng

•sMzfiiUopviopjooip

(•uaAuoJA) •noSuii95io9Jü^ •n9SS9i9zfi»i8pnodxuj]•n9SS9J9zö/».i9pnopjooH

(•u9UUBjï) -naSnii9ïi99^3 •sjazftiiispnodxnH •sjozfiAVMpuopjooH

PEOVINCIEN.

' "T- 1 i J J fi A <>l ö! 9I 21 4l! 7l! 47 I 96|259i 15 348 249 177(101 274 25

Noordbrabant. . 301: 174 25 6 8 6 4 0 0 9 i « ^ II 1 4ig 3fi8 ^ 55 13g n

Gelderland. . . 316 249 162 6 lo, y 21 ol *UU lb , » , 55 880l 482| 82 265 149

zSïland. . . 311 566 326 0 84 92 6 8 2 5 7 1 38 306 54 67 , ^ 360, 8t 291 126

Noordholland. . 295 510 240 11 102 43 0 8 2 8 3 l«MN ^ 2 m| 83| „ 30 13

Zeeland 140 134 67 B 7 11 3 , , , j / 54| 189i 100 27 78 21

Utrecht 81 91 ^ „ 0 4 14 14 14 1, . 5U 84 gj ^ ^ 1{. J2 lg M

Mesland 342 235 21 7 15 25 7 i » - , j U »2 249 223j 125 22 37 U

Overijssel. ... 205 184 10 , 1 | 18 9 8 15 2b m 1 fi I )M 3 2g

Groningen . . . 224 183 102 „ 1 14 8 8 b „ 4 01 „ ^ , 57 3 , ,

Drenthe 147 55 ^ „ 17 2M J £ 3 , ^ jg ^ ^jj^j »Q 189 108| 36_ U7 _44

Totaal iu «J ! g^j ^^SMSliffiaSlS HgKggSMg

" " i 1 ,eo| ,1 „,| „,l J n| ! 1P0! 4! 9l- lil—37!—ll 54U2I 10! 76|-l95j_l| 971 17

Vermeerdering. 7l 96|-188| 1| 34| 23!_6|-9| „|.l| 9,-41 j, 1