is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1873, 01-11-1873

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schooinieuws.

1087

van Binnenlandsche Zaken , dd. 13 November 1873 , a°. 169 , afd. 5, de waarneming van dat district tijdelijk opgedragen aan Mr. H. H. G. A. Coenegracht , Schoolopziener in het derde schooldistrict van dat gewest.

PENSIOENEN

'hor den Koning , krachtens de wet van 13 Augustus 1857 (Staatsblad n°. 103), verleend aan eervol ontslagen onder' derwijzers en onderwijzeressen.

[Vervolg der opgave op bladz. 931.)

Bij Kon. besluit van 4 November 1873, n°. 13, is pensioen verleend:

aan CoKNÉLis van Kastel, gewezen hoofdonderwijzer te Sprundel, gemeente Rucphen c. a., ten bedrage van ƒ286 ;

aan Gijsbbbt Wuijsteb , gewezen hoofdonderwijzer te Pier»' hil, f 534.

gelderland.

Vierde schooldistrict.

Overlijden van den hoofdonderwijzer W. Punt , te Zutphen.

Zutphen. Op 30 September j. 1. overleed de Heer W. Punt, hoofdonderwijzer aan de tweede Openbare school. Ln de maand April 1873 was hem door den Gemeenteraad op zijn verzoek tegen 1 October eervol ontslag verleend onder dankbetuiging voor de vele en uitstekende diensten,