is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLBERIGTEN.

Haart 1891.

XOORDBRABANT. ■ Distr. Dr. F, B* Trnsée , te 's Hertogenbosch.

KRUISSTRAAT, gemeente Rosmalen. De Openbare school vacant. lebr. 1870.

II Distr. J. H- A. Diepen, te Tilburg.

ESBEEK, gemeente Bilvarenbeek. De Openbare school vacant. Nov. 1870.

TILBURG. De gesubsidieerde Bijzondere school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs voor meisjes vacant. Nov. 1866.

III Distr. Ringeling, te 's Hertogenbosch.

EETHEN", gemeente Keesbeen. Door de benoeming van j. A. Bakmentloo tot hoofdonderwijzer van eene Bijzondere school te Oosterhout, is de betrekking van hoofdonderwijzer aan de Openbare school voor gewoon lager onderwijs vacant. Sollicitanten, die wenschen deel te nemen aan het vergelijkend examen ter vervulling der opengevallen betrekking, worden verzocht de vereischte stukken, vóór of op 25 April e. k., vrachtvrij in te zenden aan den Burgemeester der gemeente. De voordeelen zijn: eene jaar-