is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 5]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbeoordeelingen.

Dit werkje is geheel geschoeid op de leest van het vorige en wat wij ter aanprijzing daarvan hebben gezegd, is geheel van toepassing op het thans aangekondigde. Tot zelfonderzoek biedt het uitmuntende gelegenheid aan. De vragen zijn over het algemeen bepaald en beknopt, en beantwoorden dus aan de eischen, die men aan vragen stellen mag. Zeldzaam is het, dat men een vraag in een volgende reeds beantwoord ziet, b. v. „ Wie was Karels (Kakel de Gtrqote wordt bedoeld) grootste tijdsgenoot ?...."„ Uit welk welk geslacht was Haroen?...." De schrijver zal dit ook zelf wel afkeuren.

Aan hen, die geroepen zijn geschiedkundige vragen op te geven voor vergelijkende examens, kunnen de vraag- en repetitieboeken van den Heer Dewald van uitnemenden dienst zijn.

Het spijt ons, dat de schrijver geen termen heeft gevonden om gevolg te geven aan onzen wenk, van aan den voet der .bladzijden op te geven, waar het antwoord op de gestelde vragen te vinden is. Niet alleen tot zelfonderzoek maar tevens tot zelfoefening zou het werkje dan uitmuntend kunnen dienen. Wij zijn zoo vrij naar onze vroeger aangehaalde beoordeeling te dien opzichte te verwijzen.

Door den omslag weten wij nu, dat het vorige boekje ƒ 0.60 kost. Den prijs van dit kunnen wij weer niet opgeven.