is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 6]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

onderwijs van het Departement Almelo der Maatschappij tot nnt van 't Algemeen vacant. Febr. 1871.

DIEPENHEIM. De betrekking van tweeden hulponderwijzer vacant. Julij 1870.

c is o ar i ar es tn ar.

IV Bistr. JTUr. mr. SI*. C. A. AibertJa

van MShenstein, te Groningen.

HOL WIEEDE, gemeente Bierum. De Openbare school vacant. Jan. 1871.

SOLWEBD, gemeente Appingadam. De Openbare school is vacant.

STEDUM. De Openbare school is vacant.

UITWIEEDE, gemeente Delfzijl. Op 4 Maart j.1. is te Delfzijl het vergelijkend examen gehouden ter vervullingvan de betrekking van hoofdonderwijzer der Openbare school te Uitwierde. Van de elf onderwijzers, die zich hadden aangeboden, waren acht opgekomen. Het examen werd afgenomen door den Schoolopziener, bijgestaan door de hoofdonderwijzers H. Suidingh en A. Brontsema van Eikema. Burgemeester en Wethouders, eenige leden van den Baad en van de Schoolcommissie waren tegenwoordig. Naar aanleiding van de verkregene punten werd een drietal opgemaakt, bestaande uit P. Swieringa, hulponderwijzer te Spijk; H. Timmer, hulponderwijzer te Jipsing/iuizen, en A. Angerman, hulponderwijzer te Finsterwold; allen in 't bezit eener hoofdonderwijzersacte. Bij besluit van 13 Maart j. 1. is door den Eaad der gemeente Delfzijl tot hoofdonderwijzer te Uitwierde benoemd Popko Swieringa.