is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 9]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scloolnieuws.

stand in die gemeente. Is dit niet het geval, dan treedt het 3de lid van art. 19 in werking.

ONDERWIJS IN DE GEVANGENISSEN. BEWAARSCHOLEN.

In Amsterdam zijn in 1869 zeven vergunningen verleend tot het houden van bewaarscholen; het maximum van kinderen, die daarin mogten worden opgenomen was voor een 20, voor de andere 27, 34, 36, 50, 63 en 67. Voor zooveel bekend was, bestonden er op het einde van 1869 164 dezer inrigtingen. Volgens mededeeling van het gemeentebestuur waren geene nadere inlichtingen hieromtrent te verstrekken. Derhalve konden in het hier volgend overzigt der openbare en bijzondere bewaar- of kléin-kinderscholen, met vermelding van het daaraan verbonden personeel en van de leerlingen op het einde van 1869, die te Amsterdam gevestigd, evenmin als in vorige jaren worden opgenomen

OPENBARE BEWAAR- OF KLEIN- BIJZONDERE BEWAAR- OF KLEINKINDERSCHOLEN. KINDERSCHOLEN.

rf OniirW^i j g | 0°^^°d Leerlingen.

PROVIN- £ P"""1""*- i ■§ 1 P""""*--

cien. Z %k s • S 'l>'j> • Ë

f f g s | s ^ fYH I I I 1 M, d

ë\ëë'~ & t-f a h =ë ojo^jw £ a h i i i H ! i i

Noordbrab 2! „ 8 „ 93 95' 188 118 7 182 111 3845 5151 89!

Gelderland 6' I 7 12 425 4461 8711 8ö! 1 105 129 3221; 4069 72!

Zuidholl 32 „1 42 101 3222 3096 0318 123! 1 131 326; 6196 6718 129

Noordholl 7 „ 9 lö! 348'. 316 664! 45; „ 81; 53j 2156 2376 45:

Zeeland 4 , 5 141 350 303 653 48; „| 48 48 968; 1529 24

Utrecht 1 5 5 205; 195 400 511 1 76 64 2184; 2633 48:

Friesland . 13 1 18! 19 792| 763 1555 33j „| 33j 46 1215,; 1329 25:

Overijssel. 10 1 10 19 634: 617 1251 271 8 31 32 1222 1364 251

Groningen,1 4 3 3 141 462 472 934 12 4 9 31 5681 691 12.

Drenthe. J „ „ „I „ „ „ 6 „| 6 5 104; 108 2

Limburg. . „ „ „ „( » »' « 31 2| 33| 29 1255 1533 27!

Totaal Ui öl 107!259i6531!6303!12834l579;24 735 874^22934 27501 j50* In 1868.. 76 ö| 91j261)6245j6217|12462Jö61I18 663 779|22188 26223|484l

Vermeerd. al „| loj—2| 28e| 86j 372j 18| Gj 72[ 9ö| 7461 1278^20]