is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk.

de kleinen moeten leeren zien en onderscheiden. Bij de volwassenen is dit zoo niet. Dezen hebben, al waren ze verstoken van alle onderwijs, al zooveel in de wereld leeren zien en onderscheiden, dat het hun soms groen en geel voor de oogen werd; dat vermogen is vrij wel ontwikkeld. Zegt ook niet: deze volwassenen zijn, in betrekking tot hun verstand, gelijk aan kinderen. Zij mogen ruw in hunne vormen zijn, alle volwassenen , die niet kunnen lezen of schrijven, zijn nog geen onnoozelen of kinderen. Velen met mij zullen menigmaal bij die ongeletterden meer natuurlijk en gezond verstand ontdekt hebben dan bij enkele kantoorschrijvers of hulponderwijzers. Allen die lezen noch schrijven kunnen, hebben dit niet altijd te wijten aan hunne mindere vatbaarheid, meer aan jeugdige onverschilligheid of zucht naar verkeerd geplaatste vrijheid. Menigeen die niet ter school ging, is boven verwachting door verschijnselen in het leven en in de natuur, door omgang, hoewel in ruwe vormen , ontwikkeld en zucht misschien menigmaal , dat de weg van onderzoek voor hem onherroepelijk gesloten schijnt.

Indien wij deze volwassenen bij het ter school komen behandelen willen als kinderen , dan begaan we een groote paedagogische zonde.

Is dit misschien de oorzaak, dat sommige onderwijzers volwassenen willen behandelen als kinderen en dezen daardoor tegen zich innemen , ontmoedigen en weêr uit de school verjagen , waar ze lessen voor ontwikkeling en levenswijsheid kwamen halen?

Pythagobas zeide reeds vóór ruim 2400 jaren: De stok van Bküxus Meld onder zijne ruwe schors een gouden roede verborgen; zoo drage ook menig man en vrouw onder het volk een schat verborgen, die verstandige menschen alleen te voorschijn kunnen brengen.

Neen , groote menschen zijn geen kinderen en laten zich