is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelioerh.

in gebruik, ten opzichte van de reinheid een eerst vereischte ia, behoeft zeker geen nader betoog na al het medegedeelde omtrent het schadelijke van het schoolstof. Wij hebben opgemerkt, dat dit stof de dragers van besmettelijke ziekten kan bevatten. Het zal dus in de eerste plaats noodig zijn te zorgen, dat er zoo min mogelijk aanleiding tot ontwikkeling van dit stof worde gegeven. Daartoe strekke het voorhanden zijn van voetschrabbers en matten in de portalen en de verplichting der kinderen om vóór het binnentreden der lokalen daarvan altijd gebruik te maken en bestoven schoeisels te reinigen. Op het land, waar de kinderen langs klei- en onbestrate wegen de school bezoeken, is het goed de kinderen de klompen in een portaal te doen uittrekken en ze van sokken of muilen te voorzien, mits de vloeren van hout en droog zijn. Ook op de reinheid van lichaam en kleeding dient bij de bevolking der armenbewaarscholen streng gelet te worden. (Over de maatregelen tegen besmettelijke huid- en andere ziekten later meer in het bijzonder). Dan is het een vereischte, waar wij reeds vroeger op wezen, overkleederen en parapluien buiten de lokalen te bergen.

De lokalen en schoolmeubels moeten voorts eiken avond gestoft en minstens eenmaal 's weeks met water gereinigd worden (liefst des zaterdags na het verlaten der school). Daarbij moet dan van zuiver wel- of ander stroomend, niet van stinkend grachtwater gebruik worden gemaakt. De vloeren' moeten met natte dweilen gereinigd, niet met schrobbers geboend worden, ten einde te voorkomen, dat het overtollige water tusschen de naden der planken en houten schoolmeubels dringe, waardoor aanleiding tot schimmelvorming en rotting en alzoo nieuwe bronnen van luchtbederf en ziekte kunnen ontstaan. Minstens twee malen 'sjaars moeten de gepleisterde wanden en zolderingen op nieuw