is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 11]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SCHOOLBERIGTEN.

October IS1?!.

IV IiiMtr. *ïï. MJhttoff, te IAthoijen. MEGEN. Aan den verdienstelijken hoofdonderwijzer P. H. Keieeen is, op zijn verzoek, een eervol ontslag verleend, in te gaan met 1 Januarij 1872. Hierdoor is de betrekking van hoofdonderwijzer der Openbare school vacant. Hoofdonderwijzers worden uitgenoodigd zich, vóór 20 November e. k., onder overlegging van stukken, in persoon of met vracktvrije brieven aan te melden bij den Burgemeester te Megen. De voordeelen zijn: a. vrije woning met tuin; b. eene vaste jaarwedde van ƒ450; c. een veranderlijk inkomen van ƒ20 en 15 cent in de maand van eiken leerling, die de avondschool bezoekt.

OSS. Aan de Openbare lagere school eene hulponderwijzersplaats vacant. Sept. 1869.

VIII lïistr. Mr. JP. A. mvnite, te Eindhoven.

BEEUGEL, gemeente Son c. a. De Openbare school vacant. Aug. 1871.

EINDHOVEN. De betrekking van directeur der gesubsidieerde Bijzondere sckool voor meer uitgebreid lager onderwijs , tevens kostsckool, vacant. Maart 1867.