is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1871 [volgno 13]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Schoolberigten.

A. Bingman, te Groningen; Th. Straat, te Groningen, en B. Molanus , te Westerlee; deze laatste met het lot tegen B. G. Borgesius, te Oude Pekel A. Tevens verkregen H. Scholte en L. Kranenborg een gelijk aantal punten. De Baad heeft tot hoofdonderwijzer benoemd L. Kranenborg, thans hulponderwijzer te Beerta.

LOPBERSüM. Tot hulponderwijzer is benoemd H. Bange.

V lïistr. ©r. &. A. Yenitna , te Groningen. OVEBSCHILD, gemeente Slodderen. Op 9 December j. 1. had het vergelijkend examen plaats van sollicitanten naar de betrekking van hoofdonderwijzer in de Openbare school, vacant geworden door de verplaatsing van den Heer Kwast als hoofdonderwijzer van Oversd/ild naar Sclarmer. Het examen had plaats tusschen acht sollicitanten. De Schoolopziener w^erd bij het afnemen van het examen bijgestaan door de Heeren vanTiddens, hoofdonderwijzer te Helium, Jager, hoofdonderwijzer te Slodderen en O. Venema, te Groningen. Na afloop van het examen werden door Burgemeester en Wethouders, in overleg met den Districts-Schoolopziener, de vier sollicitanten, die bij het examen de meeste punten hadden verkregen, op de voordragt geplaatst, als: Tjeent Velt, hulponderwijzer te Warffum, met 36'^; A. Bleeker, Noordbroek 35; J. Westerhof, UitJmizermeeden 34V4; J- J- Heikens, Muntendam 31 punten. In de Vergadering van den Baad. die op dienzelfden dag na afloop van het examen werd gehouden, is de Heer Tjeent Velt tot hoofdonderwijzer te Oversddld benoemd.

VII ïMstr. Dr. JHT. galrertMa, te. Groningen.

PLAGGENBOBG, gemeente Vlagtwedde. Op 7 December j. 1. werd het examen gehouden van sollicitanten