is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 2]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120 Boekbeoordeelingen.

u/agi.i iyH.^i.iii.igo iyci^cöi-/tg, wc gciijnmuug ver* Snellende en vertragende beweging, de ne-

ken en kromme lijnen, 5 over het middelpunt van zwaarte, 6 over de slingers, 7 over de werktuigen, <°> over den hefboom, 9 over de katrollen, 10 over de windas, 11 over het hellend vlak, 12 over de wig, 13 over de schroef, 14 over eenige ongelijksoortige samengestelde werktuigen, en ten laatste, 15 over de hinderpalen, welke aan de beweging der werktuigen weerstand bieden.

Elk dezer onderwerpen is beknoptelijk behandeld, en zijn daarbij de meest gewone regels opgegeven; waarna dan, in ieder hoofdstuk, behalve in hett eerste, de voorstellen ter toepassing volgen.

De leer der middelpuntskrachten, der voortgeworpene ligchamen en die der botsing zijn onaangeroerd gelaten, omdat deze, naar het inzien van den Heer van cleeff, hier eene al te groette bedrevenheid in de wiskunde vorderden niet alleen, maar ook voor den handwerksman van minder gebruik geacht Worden, dan de hier behandelde onderwerpen. — Wij willen dit ' niet geheel ontkennen, althans wat aangaat de voortgeworpene ligchamen; doch wat betreft de leer der botsing, hierover hadden wij wel gewensrht ook iets te vinden. Hoe ontelbare malfii toch heeft er botsing plaats, zoowel bij beweging der werktuigen, als meer toevallig of regtstreeks, zoo als bij bet slaan mot eenen hamer. En , indien bet van belang is, dat een werkman de kracht weet na te gaan, welke hij met

eenen