is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in het Koningrijk der Nederlanden, voor den jare ..., 1834 [volgno 4]

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mengelwerk. 319

schaal mogt voorkomen, toch wel zouden zingen, al wisten zij niets van derzelver zamenstelling. De goede beoefening van het voorafgegane zou daar het meeste toe bijdragen. Later nam hij zich 'voor, zijne leerfingen met het noodige te dezen aanzien bekend te maken.

{Het vervolg hierna.)

uittreksel uit het dagboek eenek reize door het noordelijke gedeelte van duitschland, in het jaar 1831 gebaan door w. harnisch , directeur van de kweekschool van schoolonderwijzers te weiszenfels.

(Vervolg van bladz. 2fi.}

ïïen veertienden Augustus kwam ik te Ham'» burg aan. Door vroegere berigten was mij bekend, dat het schoolwezen der stad Hamburg voor dat' van Bremen moet onderdoen, zoodat ik besloot, zoo spoedig mogelijk naar Eckernförde te reizen, en, onder het geleide van Dr. kröGer, in Hamburg slechts weinig te zien. Het Johanneum, dat door gür» JjItt een weinig meer overeenkomstig de behoefte van onzen leeftijd werd ingerigt, zo» X 5 mie